CCV Pardubice


Objevujeme svět kolem nás - Jaro - příroda kolem nás

 Kód akce: 1003411 
 Název akce: Objevujeme svět kolem nás - Jaro - příroda kolem nás 
 Termín konání: 24. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Polytechnická výchova se stává součástí tematických celků ŠVP , zohledňuje věk dítěte, jeho přirozený vývoj, zrání, schopnosti. Projekty věnované přírodě vždy vyžadují důslednou práci s odbornými informacemi, vyžadují důslednou přípravu pedagoga. Takováto práce přináší podněty pro výtvarné poznávání světa jsou východiskem pro rozvíjení fantastična, které je pro děti velice důležité. Samozřejmostí jsou i mezipředmětové vztahy, které jsou pro toto téma velice podstatné. Žák rozvíjí povědomí o materiálu, jeho specifických vlastnostech, zapojuje zrak, hmat, ale i čich. Přírodní materiál vybízí k hlubšímu vztahu k přírodě, pochopení jejich zákonitostí, vede k ekologické výchově a ochraně životního prostředí. Vede nás i k recyklaci doplňkového materiálů, kterým je papír, vlna, textil. Téma je rozděleno do několika bloků - Velikonoční tradice - Jarní slavnosti - Oslavy letního slunovratu Téma můžeme využít nejen v klasických hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových aktivit. Různým zpracováním vyjadřuje žák svůj pohled na svět, rozvíjí fantazii, zručnost, vede k estetickému vnímání vzniklých prvků a dekorací. Dává přírodnímu materiálu bohatší rozměr, jinou tvář a v neposlední řadě získává velkou zkušenost. Velikonoční tradice: - Slaměný věnec doplněný přírodním materiálem a textilem Kůrová dekorace doplněna mechem a živými květy Ptačí strom Jarní slavnosti: - Špalíček s hnízdem – proutí, mech, peří Talíř s pruty, mechem, ptáčci, motýlci Ptáčci, motýli, můry – kašírování, tvarování /drát/ Oslavy letního slunovratu: - Papírová přání v kombinaci s drátem, vlnou.. Květinové dekorace – novinový papír + barva Dekorace na stůl – sklenice, láhve + krajka Zákusky – Cup Caky – papír, korálky, knoflík  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele 
 Lektor: Mgr. Jana Matoušová, mistr florista
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Polytechnická výchova se stává součástí tematických celků ŠVP , zohledňuje věk dítěte, jeho přirozený vývoj, zrání, schopnosti. Projekty věnované přírodě vždy vyžadují důslednou práci s odbornými informacemi, vyžadují důslednou přípravu pedagoga. Takováto práce přináší podněty pro výtvarné poznávání světa jsou východiskem pro rozvíjení fantastična, které je pro děti velice důležité. Samozřejmostí jsou i mezipředmětové vztahy, které jsou pro toto téma velice podstatné. Žák rozvíjí povědomí o materiálu, jeho specifických vlastnostech, zapojuje zrak, hmat, ale i čich. Přírodní materiál vybízí k hlubšímu vztahu k přírodě, pochopení jejich zákonitostí, vede k ekologické výchově a ochraně životního prostředí. Vede nás i k recyklaci doplňkového materiálů, kterým je papír, vlna, textil. Téma je rozděleno do několika bloků - Velikonoční tradice - Jarní slavnosti - Oslavy letního slunovratu Téma můžeme využít nejen v klasických hodinách výtvarné výchovy, ale i v dalších praktických činnostech a volnočasových aktivit. Různým zpracováním vyjadřuje žák svůj pohled na svět, rozvíjí fantazii, zručnost, vede k estetickému vnímání vzniklých prvků a dekorací. Dává přírodnímu materiálu bohatší rozměr, jinou tvář a v neposlední řadě získává velkou zkušenost. Velikonoční tradice: - Slaměný věnec doplněný přírodním materiálem a textilem Kůrová dekorace doplněna mechem a živými květy Ptačí strom Jarní slavnosti: - Špalíček s hnízdem – proutí, mech, peří Talíř s pruty, mechem, ptáčci, motýlci Ptáčci, motýli, můry – kašírování, tvarování /drát/ Oslavy letního slunovratu: - Papírová přání v kombinaci s drátem, vlnou.. Květinové dekorace – novinový papír + barva Dekorace na stůl – sklenice, láhve + krajka Zákusky – Cup Caky – papír, korálky, knoflík - Umění vnímat různorodost světa, přírody a čerpat z ní inspiraci - Objevování praktických hodnot různých materiálů - Objevování estetické a dekorativní hodnoty daného materiálů - Rozvoj praktických dovedností, návyků, kterou jsou potřeba při práci s rostlinným materiálem - Rozvoj ekologického myšlení, recyklace materiálů - Rozvoj tvůrčího myšlení, fantazie - Naučit se hodnotit svou, ale i kolegovu práci vzhledem k zadaným cílům - Vnímat mezipředmětové vztahy, které se tady nabízejí - Umění spolupráce a komunikace  
 Poznámka: Účastníci si donesou: Slaměný věnec, větvičky břízy nebo vrby 10ks, tenké rovné proutky délka max. 25 cm 20-25 ks, větší sáček mechu. 5x vejdunek, 6x skořápka, 1,5 m látky šíře 10cm, zbytky krajek, stužky, Peří, láhev /kečup, limonáda/ 2 ks zavařovacích skleniček různé velikosti. Vodové barvy, štětec, kelímek na vodu, nůžky, kleště, pistole na silikon + náboje, vazačský drát, hluboký talíř. 2 ks čtvrtky A4.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka