CCV Pardubice


Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání

 Kód akce: 0907111 
 Název akce: Aktivity v přírodě jako základ environmentálního vzdělávání  
 Termín konání: 27. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Úvod do tématu: Praktická teorie – spontánní aktivity dětí v přírodě, osobnostní a sociální rozvoj dětí a environmentální vzdělávání – 1h Přírodovědná gramotnost a vztah dítěte k přírodě – 0,5h Sdílení dosavadních zkušeností účastníků – 0,5h Dílna vybraných aktivit v přírodě a učení prožitkem – 4h Reflexe získaných znalostí a dovedností – 0,5h Sdílení přínosů aktivit v přírodě – 1h Závěrečná evaluace semináře s dílnou – 0,5h  
 Doporučeno pro: učitele MŠ a 1.stupně ZŠ, pedagogy volného času a vychovatele ŠD 
 Lektor: Mgr. Ivana Šircová PhD.,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Úvod do tématu: Praktická teorie – spontánní aktivity dětí v přírodě, osobnostní a sociální rozvoj dětí a environmentální vzdělávání – 1h Přírodovědná gramotnost a vztah dítěte k přírodě – 0,5h Sdílení dosavadních zkušeností účastníků – 0,5h Dílna vybraných aktivit v přírodě a učení prožitkem – 4h Reflexe získaných znalostí a dovedností – 0,5h Sdílení přínosů aktivit v přírodě – 1h Závěrečná evaluace semináře s dílnou – 0,5h Cílem pro pedagogy je objevování nových forem a aktivit pro environmentální vzdělávání a současně i podporování přírodovědné gramotnosti dětí. Účastníci si vyzkoušejí vybrané aktivity v přírodě, budou mít příležitost nacvičit speciální dovednosti. Seznámí se se základní praktickou teorií související s aktivitami v přírodě. Budou mít příležitost posoudit faktory ovlivňující využití spontánních aktivit dětí v přírodě a posoudit přínos spontánních aktivit pro rozvoj dětí. Vyzkoušejí si, jak uplatnit své postoje k životnímu prostředí a k přírodě při aktivitách v přírodě s dětmi. Posoudí možnosti realizace aktivit v přírodě jako komplexních příležitostí k výchově i vzdělávání. Vyhodnotí přínos aktivit pro osobnostní a sociální rozvoj dětí, pro environmentální vzdělávání i přírodovědnou gramotnost.  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka