CCV Pardubice


Excel - webinář

 Kód akce: 0708411 
 Název akce: Excel - webinář 
 Termín konání: Od 16. 2021 do 30.března 2021 od 13:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: on - line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: • Koncepce ovládání programu, běžná orientace v uživatelském rozhraní. • Práce se sešitem, tvorba nového sešitu, využití šablon. • Pohyb mezi buňkami a označování buněk. • Zápis hodnot do buněk. • Formát čísla a další nastavení formátu buněk, komentáře k buňkám. • Práce s listy sešitu, vkládání a odstraňování řádků a sloupců listu. • Vyplňování řad. • Zápis vzorců a funkcí. • Relativní a absolutní adresace buněk. • Názvy buněk a jejich využití při výpočtech, správce názvů. • Odkazování mezi listy. • Používání dostupných funkcí, knihovny funkcí, průvodce pro vkládání funkcí, nápověda. • Vnořování funkcí. • Vkládání a úprava grafů, různé typy grafů. • Automaticky formátované tabulky, možnosti filtrování a třídění dat. • Podmíněné formátování. • Předtisková příprava a tisk. • Diskuze, řešení konkrétních problémů.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol 
 Lektor: Ing. Jakub Šmolík,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: • Koncepce ovládání programu, běžná orientace v uživatelském rozhraní. • Práce se sešitem, tvorba nového sešitu, využití šablon. • Pohyb mezi buňkami a označování buněk. • Zápis hodnot do buněk. • Formát čísla a další nastavení formátu buněk, komentáře k buňkám. • Práce s listy sešitu, vkládání a odstraňování řádků a sloupců listu. • Vyplňování řad. • Zápis vzorců a funkcí. • Relativní a absolutní adresace buněk. • Názvy buněk a jejich využití při výpočtech, správce názvů. • Odkazování mezi listy. • Používání dostupných funkcí, knihovny funkcí, průvodce pro vkládání funkcí, nápověda. • Vnořování funkcí. • Vkládání a úprava grafů, různé typy grafů. • Automaticky formátované tabulky, možnosti filtrování a třídění dat. • Podmíněné formátování. • Předtisková příprava a tisk. • Diskuze, řešení konkrétních problémů. Vzdělávací program vybaví účastníky znalostmi a dovednostmi v ovládání a efektivnímu využívání programu Excel a jeho využití pro praxi pedagoga. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. Proběhne ve dvou setkáních 16.3.+ 30.3.2021, vždy v časech 13:30 - 15:00 hodin + 15:30 - 17:00 hodin 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka