CCV Pardubice


Anglická gramatika - webinář

 Kód akce: 0417111 
 Název akce: Anglická gramatika - webinář 
 Termín konání: Od 2. 2021 do 18.března 2021 od 13:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Na webináři bude představena široká škála materiálů, které pomáhají učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat používání nabytých znalostí. Učitelé se naučí připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkouší si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“, používat kvalitní výslovnost a naučí se recyklovat slovní zásobu. Přehled témat: 1. část 1. How to present new grammar. Příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“ 2. Practising grammar structures. Hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené fráze a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, grammar bingo, running dominoes, magic circle, crazy dialogue, welcome to the jungle etc.) 2. část 3. Grammar props Seznámíme se s efektivními pomůckami, které dětem pomáhají pochopit a procvičit si jednotlivé gramatické jevy (turning wheels, folding strip, accordion minibook, grammar fan, crazy stairs etc.). 4. Moving grammar – how to keep, organize and remember new things Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází, které podporuje nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Puff!, Ring, ring! Irregular disco, liar etc) 5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků, otázky a odpovědi Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, vstupní úroveň min. B2 
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Na webináři bude představena široká škála materiálů, které pomáhají učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat používání nabytých znalostí. Učitelé se naučí připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkouší si důležitost vizualizace učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“, používat kvalitní výslovnost a naučí se recyklovat slovní zásobu. Přehled témat: 1. část 1. How to present new grammar. Příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“ 2. Practising grammar structures. Hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené fráze a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, grammar bingo, running dominoes, magic circle, crazy dialogue, welcome to the jungle etc.) 2. část 3. Grammar props Seznámíme se s efektivními pomůckami, které dětem pomáhají pochopit a procvičit si jednotlivé gramatické jevy (turning wheels, folding strip, accordion minibook, grammar fan, crazy stairs etc.). 4. Moving grammar – how to keep, organize and remember new things Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází, které podporuje nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Puff!, Ring, ring! Irregular disco, liar etc) 5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků, otázky a odpovědi Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe. Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikami, které umožňují procvičování základních gramatických jevů, poskytují přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž na ni soustřeďuje výhradní pozornost. Učitelé se naučí připravovat hry a pracovní listy "na míru" svým žákům, vyzkouší si důležitost provázání učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se "učili gramatiku". Jednou ze zásad kurzu je pochopení, jak tyto aktivity zpříjemnit, jak dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z práce.  
 Poznámka: Realizace proběhne v prostředí Microsoft Teams (přihlášení obdrží den před konáním akce odkaz ke vstupu do webináře) Webinář se bude konat ve dvou dnech 2. a 18. března 2021. Časové rozložení: 13:00-14:30 hod., 15:00-16:30 hod.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka