CCV Pardubice


Netradiční práce s beletrií podporující čtenářskou gramotnost

 Kód akce: 0415411 
 Název akce: Netradiční práce s beletrií podporující čtenářskou gramotnost 
 Termín konání:  6. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Charakteristika Nabídka metod, které napomáhají ke zlepšení čtenářské gramotnosti, povzbuzují myšlení, zvyšují úroveň pozornosti, vnímání atd., vedou ke kritickému a tvořivému přístupu při jednání, akcentují individuální potřeby žáků, rozvíjejí jejich zájmy, respektují očekávané výstupy. Přehled témat výuky literární ukázky z děl M. Macourka, L. Štíplové, M. Kubátové, R. Dahla; empirické seznámení s kompozicí textu; metody kritického myšlení (např. metody brainstormingu, soudu, asociační mapy, pyramidy příběhu aj.); náměty zlepšující pracovní morálku; etické povědomí aj.;  
 Doporučeno pro: učitele 1.st. ZŠ, učitele ČJL na 2. stupni ZŠ, učitele spec. škol 
 Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Charakteristika Nabídka metod, které napomáhají ke zlepšení čtenářské gramotnosti, povzbuzují myšlení, zvyšují úroveň pozornosti, vnímání atd., vedou ke kritickému a tvořivému přístupu při jednání, akcentují individuální potřeby žáků, rozvíjejí jejich zájmy, respektují očekávané výstupy. Přehled témat výuky literární ukázky z děl M. Macourka, L. Štíplové, M. Kubátové, R. Dahla; empirické seznámení s kompozicí textu; metody kritického myšlení (např. metody brainstormingu, soudu, asociační mapy, pyramidy příběhu aj.); náměty zlepšující pracovní morálku; etické povědomí aj.; Nová doba vyžaduje rychlé a kritické přijímání nových informací. Úkolem učitelů je vychovávat své žáky k hodnotícímu myšlení, jež nedovolí žádnou manipulaci; vést je ke čtenářskému vkusu, tj. umět emotivně přijímat vyprávěcí složku ukázky, a současně zpracovávat estetickou výpověď textu. V semináři si učitelé ověří metody, jež jejich žáky naučí: svobodnému projevu osobního názoru; uplatnění vlastních kreativních schopností; reakcím na modelové situace navozující reálné problémy života; umění sebeovládání; soustřeďování se na stanovení osobních cílů; zlepšování osobnostních rysů (schopnost přizpůsobit se; ochota riskovat apod.); vkusnému humoru; novým poznatkům a faktům z dalších vzdělávacích oblastí  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka