CCV Pardubice


Čtenářské hrátky pro rozvoj četby

 Kód akce: 0414311 
 Název akce: Čtenářské hrátky pro rozvoj četby 
 Termín konání: 23. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Čtenářské hrátky pro rozvoj četby a jejich využití v hodinách LV i ve čtenářských dílnách Kromě nabídky obecných metod napomáhajících správnému čtení a pochopení obsahu literární ukázky si učitelé vyzkoušejí kreativní interpretační úkoly vztahující se ke konkrétním ukázkám prozaických i básnických textů. Přehled témat výuky: podpora čtenářství motivačními náměty; procvičování základních poznávacích procesů (vnímání, pozornost atd.); zábavné čtení - metody pro uvědomělé čtení; náměty pro slovní kreativitu a estetickou tvorbu; rozvoj slovní zásoby; frazeologismy; metody kritického myšlení (např. pětilístek, komentované čtení aj.); ovlivňování hodnotové orientace žáků a jejich životních postojů; hra s tituly – vytvoření souboru knih pro děti a mládež; ukázky z děl L. Středy, I. Březinové, J. Cimického, V. Fischerové, L. Procházkové, M. Kratochvíla, V. Steklače, J. Lady  
 Doporučeno pro: Učitele 1. stupně a učitele ČJL na 2.st.ZŠ  
 Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Čtenářské hrátky pro rozvoj četby a jejich využití v hodinách LV i ve čtenářských dílnách Kromě nabídky obecných metod napomáhajících správnému čtení a pochopení obsahu literární ukázky si učitelé vyzkoušejí kreativní interpretační úkoly vztahující se ke konkrétním ukázkám prozaických i básnických textů. Přehled témat výuky: podpora čtenářství motivačními náměty; procvičování základních poznávacích procesů (vnímání, pozornost atd.); zábavné čtení - metody pro uvědomělé čtení; náměty pro slovní kreativitu a estetickou tvorbu; rozvoj slovní zásoby; frazeologismy; metody kritického myšlení (např. pětilístek, komentované čtení aj.); ovlivňování hodnotové orientace žáků a jejich životních postojů; hra s tituly – vytvoření souboru knih pro děti a mládež; ukázky z děl L. Středy, I. Březinové, J. Cimického, V. Fischerové, L. Procházkové, M. Kratochvíla, V. Steklače, J. Lady Cílem semináře je nejen zaujmout žáky v literární výchově vhodnými motivačními aktivitami, které zlepšují techniku čtení a současně vyvolávají potřebu čtení, ale současně nabídnout rozmanité spektrum námětů pro netradiční interpretaci literárních ukázek. Pomocí úkolů se stane LV zajímavější a oblíbenější, a ještě se žáci naučí mimo jiné: pochopit vlastní pocity z četby; reagovat na problémové otázky; zlepšovat komunikativní dovednosti; poznávat citové a volní stránky vlastní osobnosti; rozlišovat pozitivní i negativní přístupy v sociální interakci; pracovat na etickém kodexu apod.  
 Poznámka: Seminář je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka