CCV Pardubice


Výchova a vzdělávání žáků s SVP

 Kód akce: 0301112 
 Název akce: Výchova a vzdělávání žáků s SVP 
 Termín konání: 10. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: • • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ, ZŠS (dále jen žáci se SVP) • Začlenění žáků se SVP do běžné třídy na ZŠ. • Vytváření IVP. • Přístup k žákům se SVP. • Metody práce s žákem s ADHD – seznámení s příčinou vzniku a projevy ADHD, přístup k žákovi s ADHD, adaptace žáka v kolektivu třídy, organizace výuky, didaktické pomůcky pro tyto žáky. • Metody práce s žákem s poruchou autistického spektra – seznámení s poruchou autistického spektra, přístup k žákovi s poruchou autistického spektra, adaptace žáka v kolektivu třídy, organizace výuky, didaktické pomůcky pro tyto žáky. • Hodnocení žáků se SVP. • Metody výuky pro žáky se SVP – rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, procvičování motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby, rozvoj matematických schopností, ukázka didaktických pomůcek. • Začlenění relaxačních prvků do výuky – nácvik relaxací pomocí krátkých příběhů, nácvik uvolnění a napětí svalů, správného dýchání. • Budování pozitivního klimatu třídy. • Spolupráce s asistentem pedagoga.  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, ZŠ speciální 
 Lektor: Mgr. Tereza Chomínová, učitelka ZŠ Svítání
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: • • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ, ZŠS (dále jen žáci se SVP) • Začlenění žáků se SVP do běžné třídy na ZŠ. • Vytváření IVP. • Přístup k žákům se SVP. • Metody práce s žákem s ADHD – seznámení s příčinou vzniku a projevy ADHD, přístup k žákovi s ADHD, adaptace žáka v kolektivu třídy, organizace výuky, didaktické pomůcky pro tyto žáky. • Metody práce s žákem s poruchou autistického spektra – seznámení s poruchou autistického spektra, přístup k žákovi s poruchou autistického spektra, adaptace žáka v kolektivu třídy, organizace výuky, didaktické pomůcky pro tyto žáky. • Hodnocení žáků se SVP. • Metody výuky pro žáky se SVP – rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, procvičování motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby, rozvoj matematických schopností, ukázka didaktických pomůcek. • Začlenění relaxačních prvků do výuky – nácvik relaxací pomocí krátkých příběhů, nácvik uvolnění a napětí svalů, správného dýchání. • Budování pozitivního klimatu třídy. • Spolupráce s asistentem pedagoga. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy/základní školy speciální. V rámci kurzu budou prezentovány zkušenosti práce s žáky se SVP. Účastníci se seznámí s problematikou práce s žákem s poruchou autistického spektra a s žákem s ADHD. Součástí kurzu budou prezentovány vybrané didaktické pomůcky a výukové materiály. Frekventanti si prakticky vyzkouší možnosti relaxace, které se dají využít při výuce. Do kurzu budou začleněny i hry pro budování pozitivního klimatu třídy a nabídnuty možnosti spolupráce, komunikace s asistentem pedagoga.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka