CCV Pardubice


Výchova a vzdělávání v MŠ pomocí umělecké literatury

 Kód akce: 0238111 
 Název akce: Výchova a vzdělávání v MŠ pomocí umělecké literatury 
 Termín konání: 29. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář nabízí náměty, mezi něž patří hry pro: Hlasové dovednosti - artikulační říkanky, jazykolamy; rozšiřování slovní zásoby; přípravu budoucí čtenářské gramotnosti; pohybové ztvárnění příběhu; soustředění a obratnost; respektování společenských a kulturních pravidel; vyvozování závěrů, fixování nových znalostí a informací ukázky z děl E. Frynty;, M. Kratochvíla; J. Bruknera; J. Havla; J. Kahouna; J. Čapka; I. Diviše j. Dědečka aj.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář nabízí náměty, mezi něž patří hry pro: Hlasové dovednosti - artikulační říkanky, jazykolamy; rozšiřování slovní zásoby; přípravu budoucí čtenářské gramotnosti; pohybové ztvárnění příběhu; soustředění a obratnost; respektování společenských a kulturních pravidel; vyvozování závěrů, fixování nových znalostí a informací ukázky z děl E. Frynty;, M. Kratochvíla; J. Bruknera; J. Havla; J. Kahouna; J. Čapka; I. Diviše j. Dědečka aj. Cílem předmětu je pomocí pozitivní motivace a napodobování dospět k samostatné pracovní činnosti a k tvůrčím aktivitám v literární výchově. Čtenářské návyky děti získávají poslechem umělecky kvalitních knih, jež jsou zárukou jejich kvalitního všestranného osobnostního rozvoje. Vhodnou interpretací se procvičují zejména základní poznávací procesy, které se v předškolním věku velmi intenzivně vyvíjejí. V interaktivním semináři si pedagogové seznámí s metodami zaměřenými na: - složitější pohybovou koordinaci a její eleganci; - paměť slovně logickou; - úmyslnou pozornost; - fantazijní představivost; - uvažování v celostních pojmech - slovní zásobu a její aktivní užívání apod. - zásobník básní  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka