CCV Pardubice


Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání - webinář

 Kód akce: 0234311 
 Název akce: Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání - webinář 
 Termín konání: 10. 2021 od 08:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Pedagogická diagnostika je nejen jedním z východisek přípravy PLPP či IVP, ale měla by být i nedílnou součástí práce učitele ve třídě MŠ. Učitel by měl být připravený diagnostikovat nejenom vědomosti a dovednosti dětí, ale také jejich aktuálních možnosti, styly učení a další potenciality dítěte, vztah mezi dětmi i klima školní třídy. Modul je vstupem do pedagogické diagnostiky. Učivo / obsah výuky: ● diagnostická kompetence pedagoga; ● diagnostický postup; ● diagnostické metody v práci učitele; ● řešení modelových situací. Postupy výuky: ● aktivizují výklad doplněný ukázkami dobré praxe z činnosti MŠ; ● řízená diskuse nad příklady dobré praxe; ● skupinová práce – využívání diagnostických postupů v práci učitele MŠ.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Pedagogická diagnostika je nejen jedním z východisek přípravy PLPP či IVP, ale měla by být i nedílnou součástí práce učitele ve třídě MŠ. Učitel by měl být připravený diagnostikovat nejenom vědomosti a dovednosti dětí, ale také jejich aktuálních možnosti, styly učení a další potenciality dítěte, vztah mezi dětmi i klima školní třídy. Modul je vstupem do pedagogické diagnostiky. Učivo / obsah výuky: ● diagnostická kompetence pedagoga; ● diagnostický postup; ● diagnostické metody v práci učitele; ● řešení modelových situací. Postupy výuky: ● aktivizují výklad doplněný ukázkami dobré praxe z činnosti MŠ; ● řízená diskuse nad příklady dobré praxe; ● skupinová práce – využívání diagnostických postupů v práci učitele MŠ. Účastník modulu bude připraven: a) uvažovat o možnostech využití pedagogické diagnostiky ve své práci; b) využívat ve své práci některé z metod pedagogické diagnostiky.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Proběhne formou webináře v časech: 8 - 9:30hod., 10:00 - 11:30 hod., 12:30 - 14:00 hod., 14:30 - 16:00 hod. V případě účasti na webináři je odkaz k připojení určen POUZE přihlášenému účastníkovi a je vázán na úhradu účastnického poplatku. Ředitel školy, školského zařízení a účastník se zavazují, že zajistí, aby přenos webináře nebyl veřejný a byla tak zajištěna autorská práva přednášejících. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka