CCV Pardubice


Metody práce s dětmi s PAS pro praxi pedagogů MŠ

 Kód akce: 0225112 
 Název akce: Metody práce s dětmi s PAS pro praxi pedagogů MŠ 
 Termín konání: 15. 2021 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Základní přehled problematiky poruch autistického spektra (PAS), přehled na důkazech založených přístupů k dítěti s PAS. - Typy poruch autistického spektra, míra symptomatiky, přehled klíčových deficitů, přehled nejčastějších přidružených potíží - Možnosti terapie PAS – přehled na důkazech založených přístupů k dítěti s PAS (se zaměřením na behaviorální přístupy, strukturované učení, alternativní a augmentativní komunikaci) a možnosti jejich využití v MŠ Principy strukturovaného učení (strukturalizace, vizualizace, motivace, individuální přístup). - Vysvětlení principů strukturovaného učení na příkladech běžného života osob bez PAS. - Příklady struktury a vizualizace ve výuce dítěte s PAS. - Využití vnější motivace jako jednoho z klíčových faktorů úspěšné výchovně vzdělávací intervence. Adaptace dítěte na docházku do MŠ. - Jak se připravit na dítě s PAS před jeho nástupem do MŠ. - Jak dítěti zjednodušit vstup do prostředí MŠ. Nejčastější potíže při zařazení dítěte s PAS do programu MŠ a možnosti jejich řešení. Klíčové oblasti intervence a základní metody práce (pracovní chování, komunikace, sebeobsluha, hra a volný čas). - Nastavení pravidel spolupráce dítěte s personálem a způsoby zapojování dítěte do řízených aktivit. - Možnosti rozvoje komunikačních dovedností dítěte – jak podpořit porozumění dítěte a jak ho učit účinně vyjadřovat své potřeby (sdělování funkčních žádostí verbálně nebo prostřednictvím metod AAK) - Práce na sebeobslužných dovednostech. - Trénink herních dovedností, podpora úrovně samostatné hry, možnosti zapojení do hry se spolužáky. Individuální vzdělávací plán a jeho význam pro úspěšné vzdělávání dítěte s PAS. - Seznámení s doporučenými materiály pro pedagogické posouzení schopností dítěte s PAS. - Na co nezapomenout při tvorbě Individuálního vzdělávacího plánu. 
 Doporučeno pro: pedagogy a asistenty pedagoga speciálních i běžných MŠ, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra. 
 Lektor: Bc. Jan Kouřil, ředitel Střediska včasné intervence v Národním ústavu pro autismus
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Základní přehled problematiky poruch autistického spektra (PAS), přehled na důkazech založených přístupů k dítěti s PAS. - Typy poruch autistického spektra, míra symptomatiky, přehled klíčových deficitů, přehled nejčastějších přidružených potíží - Možnosti terapie PAS – přehled na důkazech založených přístupů k dítěti s PAS (se zaměřením na behaviorální přístupy, strukturované učení, alternativní a augmentativní komunikaci) a možnosti jejich využití v MŠ Principy strukturovaného učení (strukturalizace, vizualizace, motivace, individuální přístup). - Vysvětlení principů strukturovaného učení na příkladech běžného života osob bez PAS. - Příklady struktury a vizualizace ve výuce dítěte s PAS. - Využití vnější motivace jako jednoho z klíčových faktorů úspěšné výchovně vzdělávací intervence. Adaptace dítěte na docházku do MŠ. - Jak se připravit na dítě s PAS před jeho nástupem do MŠ. - Jak dítěti zjednodušit vstup do prostředí MŠ. Nejčastější potíže při zařazení dítěte s PAS do programu MŠ a možnosti jejich řešení. Klíčové oblasti intervence a základní metody práce (pracovní chování, komunikace, sebeobsluha, hra a volný čas). - Nastavení pravidel spolupráce dítěte s personálem a způsoby zapojování dítěte do řízených aktivit. - Možnosti rozvoje komunikačních dovedností dítěte – jak podpořit porozumění dítěte a jak ho učit účinně vyjadřovat své potřeby (sdělování funkčních žádostí verbálně nebo prostřednictvím metod AAK) - Práce na sebeobslužných dovednostech. - Trénink herních dovedností, podpora úrovně samostatné hry, možnosti zapojení do hry se spolužáky. Individuální vzdělávací plán a jeho význam pro úspěšné vzdělávání dítěte s PAS. - Seznámení s doporučenými materiály pro pedagogické posouzení schopností dítěte s PAS. - Na co nezapomenout při tvorbě Individuálního vzdělávacího plánu. Cílem vzdělávacího semináře je zvýšení odborných kompetencí pedagogů mateřských škol, získání informací o poruchách autistického spektra a o specifických metodách práce s dětmi s PAS v předškolním zařízení. Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, účastníci se seznámí s možnostmi využití principů strukturovaného učení při výuce v MŠ. Praktická část je věnována metodám práce se zaměřením na klíčové oblasti intervence u dětí s PAS v běžných i speciálních třídách mateřské školy. Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dítěti s PAS, účastníci se seznámí s možnostmi využití principů strukturovaného učení při výuce v MŠ. Praktická část je věnována metodám práce se zaměřením na klíčové oblasti intervence u dětí s PAS v běžných i speciálních třídách mateřské školy. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka