CCV Pardubice


Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ - webinář

 Kód akce: 0121211 
 Název akce: Přijímací řízení do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ - webinář 
 Termín konání:  4. 2021 od 08:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: • základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), • prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, žáků a studentů, • stanovení kritérií přijetí, • podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti, • účastníci řízení a jejich zastoupení, • založení správního spisu a jeho vedení, • tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek, • náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu, • evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby), • oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, • odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, • odvolací řízení, autoremedura, • ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů), • nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy 
 Doporučeno pro: ředitele, zástupce ředitelů škol 
 Lektor: Ing. RNDr. Eva Urbanová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: • základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), • prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, žáků a studentů, • stanovení kritérií přijetí, • podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti, • účastníci řízení a jejich zastoupení, • založení správního spisu a jeho vedení, • tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek, • náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu, • evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby), • oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, • odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, • odvolací řízení, autoremedura, • ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů), • nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy Seznámení účastníků semináře s postupem ředitele školy při přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání. 
 Poznámka: Realizace proběhne v prostředí Microsoft Teams (přihlášení obdrží den před konáním akce odkaz ke vstupu do webináře) Webinář se bude konat v tomto časovém rozvržení: 8:00-9:30, 10:00-11:30, 12:00-13:30 hod. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka