CCV Pardubice


Hospitační činnost ředitele školy - webinář

 Kód akce: 0120311 
 Název akce: Hospitační činnost ředitele školy - webinář 
 Termín konání: 29. 2021 od 08:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Seminář se zaměřuje na vykonávání hospitační činnosti vedoucími pracovníky škol, v souladu se změnami, které současné škole přináší výuka podle ŠVP. Témata: • Význam hospitační činnosti v práci ředitele školy • Metodika hospitační činnosti • Hospitační pomůcky a dokumentace (plán h., záznam z h., přehled h., ...aj.) • Hospitační činnost a ŠVP • Hospitační činnost a Vlastní hodnocení školy • Vedení hospitačního pohovoru s využitím koučovacího přístupu. Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe.  
 Doporučeno pro: ředitele a zástupce ZŠ a SŠ  
 Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, lektorská činnost
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Seminář se zaměřuje na vykonávání hospitační činnosti vedoucími pracovníky škol, v souladu se změnami, které současné škole přináší výuka podle ŠVP. Témata: • Význam hospitační činnosti v práci ředitele školy • Metodika hospitační činnosti • Hospitační pomůcky a dokumentace (plán h., záznam z h., přehled h., ...aj.) • Hospitační činnost a ŠVP • Hospitační činnost a Vlastní hodnocení školy • Vedení hospitačního pohovoru s využitím koučovacího přístupu. Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe. Seminář nabízí metodu hospitace jako techniku, pomocí níž získá učitel zpětnou vazbu o své práci a náměty k jejímu zkvalitňování. Účastníci získají dovednosti směřující k vytvoření hospitačního archu, vyzkoušejí si formulovat kriteria pro hodnocení práce učitele tak, aby byla měřitelná a v souladu s požadavky RVP ZV. 
 Poznámka: Proběhne formou webináře v MS Teams v blocích: 8:00 - 9:30 hodin + 10:00 - 11:30 hodin + 12:30 - 14:00 hodin. Přihlášeným účastníkům bude den před konáním webináře zaslán odkaz k připojení. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka