CCV Pardubice


Klady a zápory hyperaktivity II

 Kód akce: 4007431 
 Název akce: Klady a zápory hyperaktivity II 
 Termín konání: 25. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací akce je volným pokračováním semináře Klady a zápory hyperaktivity. Účastníci budou seznámeni s konkrétními možnostmi, jak pracovat s hyperaktivními dětmi, jak ovlivnit jednotlivé projevy syndromu ADHD při školní práci. Uvedeny budou možnosti ovlivnění poruch pozornosti – kolísání, ulpívání, nevýběrovosti pozornosti, dále i projevů nadměrné aktivity - hyperaktivity, impulzivity a zvýšené emotivity až afektivity. Součástí vzdělávací akce bude i uvedení možností jak z negativních projevů syndromu postupně učinit pozitiva a jak výchovně vést hyperaktivní dítě a to jak ve školním prostředí, tak s doporučeními pro spolupráci s rodiči a s možnostmi postupného ovlivňování jejich výchovného vedení, nacházení optimálních způsobů výchovného vedení pro hyperaktivní děti. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, pracovníky PPP 
 Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací akce je volným pokračováním semináře Klady a zápory hyperaktivity. Účastníci budou seznámeni s konkrétními možnostmi, jak pracovat s hyperaktivními dětmi, jak ovlivnit jednotlivé projevy syndromu ADHD při školní práci. Uvedeny budou možnosti ovlivnění poruch pozornosti – kolísání, ulpívání, nevýběrovosti pozornosti, dále i projevů nadměrné aktivity - hyperaktivity, impulzivity a zvýšené emotivity až afektivity. Součástí vzdělávací akce bude i uvedení možností jak z negativních projevů syndromu postupně učinit pozitiva a jak výchovně vést hyperaktivní dítě a to jak ve školním prostředí, tak s doporučeními pro spolupráci s rodiči a s možnostmi postupného ovlivňování jejich výchovného vedení, nacházení optimálních způsobů výchovného vedení pro hyperaktivní děti. Seznámení účastníků s konkrétními výchovnými a režimovými metodami a postupy při snaze ovlivnit projevy syndromu hyperaktivity ve školním prostředí tak, aby se eliminoval vliv negativ a posílila pozitiva plynoucí z tohoto syndromu. Podpora pedagogů pracujících s hyperaktivními dětmi v jejich vnímání spíše pozitiv než negativ chování, jednání a prožívání těchto dětí. Rozpis výuky: 1. blok 2 hodiny - přiblížení konkrétních kladů a záporů u jednotlivých projevů syndromu hyperaktivity, 2. blok 2 hodiny - konkrétní možnosti ovlivnění jednotlivých projevů syndromu (zvýšené aktivity, poruch pozornosti a paměti, impulzivity, afektivity, dalších kognitivních poruch), 3. blok 2 hodiny možnosti ovlivnění projevů výchovným, režimovým a terapeutickým vedením (obecně seznámení s možnostmi nelékové a lékové terapie), práce na sebepoznání ze strany dítěte 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka