CCV Pardubice


Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ

 Kód akce: 4004431 
 Název akce: Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ  
 Termín konání:  1. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s žáky s deficitem pozornosti a na možnosti podpory těchto žáků v běžném školním prostředí. Pozornost je věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také možnostmi podpory těchto jedinců včetně reedukace, kompetencím a možnostem podpory učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. Témata: - Základní charakteristika poruch pozornosti; - Odborná terminologie; - Vývojová diagnostika; - Vliv na chování a rozhodovací procesy; - Analýza doporučení ŠPZ a plánování stupňů podpůrných opatření (PO) v MŠ, ZŠ a v rodině; - Diagnostické, reedukační a podpůrné formy péče, spolupráce v rámci školy - možnosti spolupráce ŠPZ s pedagogy na základě doporučení PPP; - Vytváření PLPP, IVP pro žáka jako živého dokumentu; - Využití dalších PO (asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence...); - Role asistenta pedagoga, jeho spolupráce s učiteli, žáky a jejich rodiči; - Hodnocení žáků s poruchou pozornosti; - Optimální výchovně vzdělávací strategie v předškolním a mladším školním věku; - Význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků; -Význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit; - Spolupráce s rodinou - význam pravidelných konzultací s rodiči; - Sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů;  
 Doporučeno pro: učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ 
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s žáky s deficitem pozornosti a na možnosti podpory těchto žáků v běžném školním prostředí. Pozornost je věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také možnostmi podpory těchto jedinců včetně reedukace, kompetencím a možnostem podpory učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. Témata: - Základní charakteristika poruch pozornosti; - Odborná terminologie; - Vývojová diagnostika; - Vliv na chování a rozhodovací procesy; - Analýza doporučení ŠPZ a plánování stupňů podpůrných opatření (PO) v MŠ, ZŠ a v rodině; - Diagnostické, reedukační a podpůrné formy péče, spolupráce v rámci školy - možnosti spolupráce ŠPZ s pedagogy na základě doporučení PPP; - Vytváření PLPP, IVP pro žáka jako živého dokumentu; - Využití dalších PO (asistent pedagoga, předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence...); - Role asistenta pedagoga, jeho spolupráce s učiteli, žáky a jejich rodiči; - Hodnocení žáků s poruchou pozornosti; - Optimální výchovně vzdělávací strategie v předškolním a mladším školním věku; - Význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků; -Význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit; - Spolupráce s rodinou - význam pravidelných konzultací s rodiči; - Sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů; Seminář vychází z potřeby pedagogů získat informace z oboru speciální pedagogiky, které jim přiblíží podstatu znevýhodnění žáků s poruchou pozornosti, možné projevy jejich chování, zkušenosti, možnosti využití PO a náměty vycházející z dobré praxe pedagogické podpory. 
 Poznámka: Seminář vhodný do šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka