CCV Pardubice


Workshop - kariérové poradenství pro žáky

 Kód akce: 3435132 
 Název akce: Workshop - kariérové poradenství pro žáky 
 Termín konání: 18. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Centrum kariérové podpory nabízí dva programy workshopu: 1) Moje Jachta na moři kariéry Workshop je zaměřený na sebepoznání a možnosti jeho využití při volbě následného vzdělávání. Žáci si během workshopu zmapují své silné stránky a životní hodnoty. Také se seznámí s informačními zdroji, které mohou využít při plánování další vzdělávací dráhy. 2) Proměny kariéry Workshop je zaměřený na mapování silných stránek a kompetencí a jejich využití ve světě plném změn. Pozornost je věnována proměnám profesí a tomu, co k jejich vykonávání člověk potřebuje. V průběhu workshopu se žáci seznámí s podobou osobního portfolia. 
 Doporučeno pro: ZŠ Rybitví 
 Lektor: Mgr. Irena Matějová,
 
 Garant: Mgr. Jitka Rathouská 
 Účastnický poplatek: 0 Kč 
 Tematická náplň: Centrum kariérové podpory nabízí dva programy workshopu: 1) Moje Jachta na moři kariéry Workshop je zaměřený na sebepoznání a možnosti jeho využití při volbě následného vzdělávání. Žáci si během workshopu zmapují své silné stránky a životní hodnoty. Také se seznámí s informačními zdroji, které mohou využít při plánování další vzdělávací dráhy. 2) Proměny kariéry Workshop je zaměřený na mapování silných stránek a kompetencí a jejich využití ve světě plném změn. Pozornost je věnována proměnám profesí a tomu, co k jejich vykonávání člověk potřebuje. V průběhu workshopu se žáci seznámí s podobou osobního portfolia. 
 Poznámka: Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je zdarma. Bližší specifikaci programů naleznete zde: www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka