CCV Pardubice


Řešení konfliktů a zdravé třídní klima jako nejúčinnější prevence

 Kód akce: 3423137 
 Název akce: Řešení konfliktů a zdravé třídní klima jako nejúčinnější prevence 
 Termín konání: 11. 2023 od 13:00 
 Rozsah akce: 2 hodiny
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Lidskou přirozeností je trávit čas tam, kde se cítím komfortně. V průběhu webináře se posluchači dozví, jakým způsobem je ideální zlepšovat třídní klima a jak řešit konflikty. Právě efektivní a včasně řešení všech problémů, se kterými se kolektiv ve třídě setkává, je základem jeho zdravého fungování a slouží k vybudování pocitu určité „třídní sounáležitosti“. Zároveň však bude pozornost věnována i dalším tématům, jako například, kde je pomyslná hranice mezi lidským a přátelským přístupem a razantním, represivním řešením. Součástí webináře bude také právní rozbor socio-patologických jevů, se kterými se pedagogové ve své praxi běžně setkávají. 
 Doporučeno pro: metodiky prevence, výchovné a kariérové poradce a další pedagogické pracovníky SŠ Pardubického kraje 
 Lektor: plk. PhDr. Ondřej Moravčík,
 
 Garant: Mgr. Bc. Lucie Ryšavá 
 Účastnický poplatek: 0 Kč 
 Tematická náplň: Lidskou přirozeností je trávit čas tam, kde se cítím komfortně. V průběhu webináře se posluchači dozví, jakým způsobem je ideální zlepšovat třídní klima a jak řešit konflikty. Právě efektivní a včasně řešení všech problémů, se kterými se kolektiv ve třídě setkává, je základem jeho zdravého fungování a slouží k vybudování pocitu určité „třídní sounáležitosti“. Zároveň však bude pozornost věnována i dalším tématům, jako například, kde je pomyslná hranice mezi lidským a přátelským přístupem a razantním, represivním řešením. Součástí webináře bude také právní rozbor socio-patologických jevů, se kterými se pedagogové ve své praxi běžně setkávají. 
 Poznámka: Webinář bude probíhat v MS Teams. Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je zdarma. Přihlašování je možné elektronicky (na stránkách www.ccvpardubice.cz) nebo písemnou formou nebo e-mailem (lze použít obvyklý formulář přihlášky na akce DVPP). 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka