CCV Pardubice


Agresivita v třídních kolektivech, techniky práce

 Kód akce: 1701431 
 Název akce: Agresivita v třídních kolektivech, techniky práce 
 Termín konání: 23. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Téma semináře pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy a asistenty pedagoga je zaměřen na podporu pedagogických kompetencí pedagogů, kteří pracují s třídními kolektivy se žáky vykazující problémové a agresivní chování bylo zvoleno na základě požadavků pedagogů. Práce s těmito kolektivy je náročná, výše uvedení žáci často nerespektují autority, nerespektují pokyny, výrazně narušují výuku, fyzicky i psychicky ubližují spolužákům, projevují se nezvladatelným chováním, výkyvy nálad, výkyvy v chování. Svým chováním mnohdy ohrožují spolužáky na zdraví. Pedagogové jsou při jejich vzdělávání a výchově často bezradní a bezbranní. Seminář je také zaměřen na spolupráci pedagogů s rodiči výše uvedených žáků. Přehled témat: 1. Charakteristika současného třídního kolektivu a nezbytnost individuálního přístupu v práci se třídním kolektivem, ve kterém jsou žáci s problémovým a agresivním chováním a žáci inkludovaní v souvislosti s tímto chováním. Emocionalita žáků v situacích, které pedagogové řeší. (1/2 hodiny) 2. Získání obecných znalostí o vzniku, vývoji, projevech agresivity a možnostech ovlivňovat to, co pedagogové ovlivnit mohou. Praktické příklady práce se žáky s poruchou chování a s agresivními žáky. Individuální práce asistenta pedagoga s těmito integrovanými žáky. (1 hodina) 3. Získání kompetencí ke způsobům jednání s agresivním žákem, k tomu, zda a jak ho naučit pozitivnímu jednání, chování a myšlení, jak eliminovat jeho negativní postoje. Cílené zaměření na způsob komunikace s těmito žáky za přítomnosti „publika spolužáků a bez publika“, změny chování žáků v různých situacích a způsobů verbální a nonverbální komunikace, empatie. Informovat posluchače o možnostech, jak podpořit zdravou sebedůvěru žáka s agresivním chováním, jak podpořit jeho samostatnost a schopnost správně jednat a přiměřeně věku rozhodovat. (1 hodina) 4. Metody a formy práce s třídním kolektivem, ve kterém jsou začleněni žáci s projevy agresivního chování, konkrétní sociální aktivity pro posilování pozitivních vztahů v kolektivu a tvorby pozitivní atmosféry, modelové situace. (1,5 hodiny) 5. Analýza aktuálních konkrétních kazuistik z poradenské a pedagogické praxe, aktivní začlenění účastníků semináře do řešení kazuistik formou aktivního sociálního učení, párové a skupinové práce pedagogů. Modelové situace nad konkrétními příklady z jejich třídních kolektivů, se kterými pracují. (1,5 hodiny) 6. Informace o spolupráci s rodiči, konkrétní kazuistiky, nácvik řešení konkrétních situací, ve kterých se mohou pedagogové ocitnout. (1/2 hodiny)  
 Doporučeno pro: učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele školních družin. 
 Lektor: PaedDr. Zdeňka Kašparová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Téma semináře pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy a asistenty pedagoga je zaměřen na podporu pedagogických kompetencí pedagogů, kteří pracují s třídními kolektivy se žáky vykazující problémové a agresivní chování bylo zvoleno na základě požadavků pedagogů. Práce s těmito kolektivy je náročná, výše uvedení žáci často nerespektují autority, nerespektují pokyny, výrazně narušují výuku, fyzicky i psychicky ubližují spolužákům, projevují se nezvladatelným chováním, výkyvy nálad, výkyvy v chování. Svým chováním mnohdy ohrožují spolužáky na zdraví. Pedagogové jsou při jejich vzdělávání a výchově často bezradní a bezbranní. Seminář je také zaměřen na spolupráci pedagogů s rodiči výše uvedených žáků. Přehled témat: 1. Charakteristika současného třídního kolektivu a nezbytnost individuálního přístupu v práci se třídním kolektivem, ve kterém jsou žáci s problémovým a agresivním chováním a žáci inkludovaní v souvislosti s tímto chováním. Emocionalita žáků v situacích, které pedagogové řeší. (1/2 hodiny) 2. Získání obecných znalostí o vzniku, vývoji, projevech agresivity a možnostech ovlivňovat to, co pedagogové ovlivnit mohou. Praktické příklady práce se žáky s poruchou chování a s agresivními žáky. Individuální práce asistenta pedagoga s těmito integrovanými žáky. (1 hodina) 3. Získání kompetencí ke způsobům jednání s agresivním žákem, k tomu, zda a jak ho naučit pozitivnímu jednání, chování a myšlení, jak eliminovat jeho negativní postoje. Cílené zaměření na způsob komunikace s těmito žáky za přítomnosti „publika spolužáků a bez publika“, změny chování žáků v různých situacích a způsobů verbální a nonverbální komunikace, empatie. Informovat posluchače o možnostech, jak podpořit zdravou sebedůvěru žáka s agresivním chováním, jak podpořit jeho samostatnost a schopnost správně jednat a přiměřeně věku rozhodovat. (1 hodina) 4. Metody a formy práce s třídním kolektivem, ve kterém jsou začleněni žáci s projevy agresivního chování, konkrétní sociální aktivity pro posilování pozitivních vztahů v kolektivu a tvorby pozitivní atmosféry, modelové situace. (1,5 hodiny) 5. Analýza aktuálních konkrétních kazuistik z poradenské a pedagogické praxe, aktivní začlenění účastníků semináře do řešení kazuistik formou aktivního sociálního učení, párové a skupinové práce pedagogů. Modelové situace nad konkrétními příklady z jejich třídních kolektivů, se kterými pracují. (1,5 hodiny) 6. Informace o spolupráci s rodiči, konkrétní kazuistiky, nácvik řešení konkrétních situací, ve kterých se mohou pedagogové ocitnout. (1/2 hodiny) Získání nadhledu nad řešením případů agresivity v jejich žákovských kolektivech a jistoty v jednání s rodiči uvedených žáků. Získání informací a kompetencí práce s třídním kolektivem s integrací žáků s problémovým a agresivním chováním.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka