CCV Pardubice


Jak zacházet s agresí

 Kód akce: 1627131 
 Název akce: Jak zacházet s agresí 
 Termín konání: 17. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Agrese je síla, či energie sloužící k uspokojování a naplňování potřeb každého člověka. Je důsledkem nikoliv příčinou jednání. Naučme se tedy porozumět vlastní agresi, podívejme se na ni z odstupu bez odsuzujícího filtru, protože projevy agrese i její prožívání může být velmi různorodé. Agresivita jako předmět učení; Zkoumání agresivity ve výuce – možnosti osobnostního a sociálního učení; Vytváření učících aktivit, ve kterých je agrese součástí či předmětem učení; Poznání vlastní agrese, vědomé zacházení s ní; Verbální agrese; Fyzická agrese; Pasivní agrese; Jak zvládat svůj hněv; Temperament; Jak dát negativní zpětnou vazbu 
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a ŠZ 
 Lektor: Mgr. Kateřina Kábelová, vedoucí Ambulantního centra Laxus z. ú. Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Agrese je síla, či energie sloužící k uspokojování a naplňování potřeb každého člověka. Je důsledkem nikoliv příčinou jednání. Naučme se tedy porozumět vlastní agresi, podívejme se na ni z odstupu bez odsuzujícího filtru, protože projevy agrese i její prožívání může být velmi různorodé. Agresivita jako předmět učení; Zkoumání agresivity ve výuce – možnosti osobnostního a sociálního učení; Vytváření učících aktivit, ve kterých je agrese součástí či předmětem učení; Poznání vlastní agrese, vědomé zacházení s ní; Verbální agrese; Fyzická agrese; Pasivní agrese; Jak zvládat svůj hněv; Temperament; Jak dát negativní zpětnou vazbu Účastníci se naučí nahlídnout na zacházení dítěte s agresí, porozumí agresi a jejím mechanismům. Naučit se s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka