CCV Pardubice


Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních situací

 Kód akce: 1623431 
 Název akce: Děti a jejich emoce - emoční prožívání životních situací 
 Termín konání: 29. 2022 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Výchova a vzdělávání dětí je nepochybně velmi náročnou, odpovědnou a mnohdy vysilující činností každého, kdo se na této činnosti podílí. Toto samozřejmě s sebou přináší i emoce na obou stranách – na straně vychovávajících, vzdělávajících a na straně vychovávaných, vzdělávaných. Schopnost pojmenovat emoce, umět je popsat, charakterizovat a zvládnout je pro dítě, žáka složité, ale velice důležité. Často se mění výchovné i vzdělávací prostředí, ve kterém se děti, žáci pohybují. Musí se vyrovnat s řadou změn ve svém životě a tyto skutečnosti mají vliv na jejich emocionální stav. Program je obsahově zacílen na podporu pedagogických kompetencí pedagogů, vychovatelů školních družin, asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáky a potřebují doplnit a aktualizovat informace k tématu. Program je koncipován tak, aby nejen informačním, ale také interaktivním způsobem představil metody práce pedagoga se žákem i s třídním kolektivem v různých podmínkách a situacích.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, vychovatele ŠD, asistenty pedagoga 
 Lektor: PaedDr. Zdeňka Kašparová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Výchova a vzdělávání dětí je nepochybně velmi náročnou, odpovědnou a mnohdy vysilující činností každého, kdo se na této činnosti podílí. Toto samozřejmě s sebou přináší i emoce na obou stranách – na straně vychovávajících, vzdělávajících a na straně vychovávaných, vzdělávaných. Schopnost pojmenovat emoce, umět je popsat, charakterizovat a zvládnout je pro dítě, žáka složité, ale velice důležité. Často se mění výchovné i vzdělávací prostředí, ve kterém se děti, žáci pohybují. Musí se vyrovnat s řadou změn ve svém životě a tyto skutečnosti mají vliv na jejich emocionální stav. Program je obsahově zacílen na podporu pedagogických kompetencí pedagogů, vychovatelů školních družin, asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáky a potřebují doplnit a aktualizovat informace k tématu. Program je koncipován tak, aby nejen informačním, ale také interaktivním způsobem představil metody práce pedagoga se žákem i s třídním kolektivem v různých podmínkách a situacích. Cílem semináře je předat účastníkům informace ke způsobům učení a sdílení emocí, k charakteristice a zvládání emocí. Účastníci semináře získají dále informace o výchovných metodách a jednotlivých emocích, o modelech, které jsou přebírány z generace na generaci. Dále získají znalosti a dovednosti, jak pracovat s dětskými strachy, jak vést děti ke zvládání změn, které se v jejich životě objevují, jak reagovat na žáky, kteří své emoce nezvládají.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka