CCV Pardubice


Rodiče a pedagogové při výchově a vzdělávání žáků

 Kód akce: 1622331 
 Název akce: Rodiče a pedagogové při výchově a vzdělávání žáků 
 Termín konání:  9. 2022 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Téma semináře pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy a asistenty pedagoga je zaměřen na podporu pedagogických kompetencí pedagogů, kteří pracují s třídními kolektivy se žáky vykazující problémové a agresivní chování bylo zvoleno na základě požadavků pedagogů. Práce s těmito kolektivy je náročná, výše uvedení žáci často nerespektují autority, nerespektují pokyny, výrazně narušují výuku, fyzicky i psychicky ubližují spolužákům, projevují se nezvladatelným chováním, výkyvy nálad, výkyvy v chování. Svým chováním mnohdy ohrožují spolužáky na zdraví. Pedagogové jsou při jejich vzdělávání a výchově často bezradní a bezbranní. Seminář je také zaměřen na spolupráci pedagogů s rodiči výše uvedených žáků. Přehled témat: 1. Stanovení otázek – informace, které pedagog potřebuje – zjištění konkrétních požadavků a potřeb posluchačů, na jejich základě bude stanovena modelová práce s konkrétními situacemi. (1 hodina) 2. Řešené problémy – charakteristika problémů žáků, které řeší, jejich důvěra (přehled lidí, kterým žáci důvěřují), informace z výsledků dlouholeté práce se žáky. Informace, jak pomoci žákům tvořit si důvěryhodné zdroje ze svého okolí. (1/2 hodiny) 3. Informace o typologii rodičů, se kterými pedagog spolupracuje a komunikuje. Praktický návod, jak pracovat a komunikovat jednotlivými osobnostními typy, jak mohou reagovat, na co se připravit, co očekávat. (1,5 hodiny)  Osobnost pedagoga a prostředí, ve kterém je vedena komunikace  Informace frontální a individuální formou  Agresivní rodič, rodič pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky  Přítomnost další osoby  Empatie - čeho si při komunikaci s rodiči všímat  Důsledky sdělované informace pro děti 4. Postoj rodičů k pozvání na schůzku – jak rodiče reagují na toto pozvání v domácím prostředí před dětmi, jak toto vnímají děti, jaký může být následně postoj k pedagogickým autoritám. (1/2 hodiny) 5. Představy rodičů o komunikaci s pedagogem (krizový, pozitivní scénář). (1 hodina)  Očekávání  Osobnost pedagoga a prostředí, ve kterém je vedena komunikace  Přítomnost další osoby  Sdělení vlastního postoje k získaným informacím o dítěti 6. Praktický nácvik komunikace s rodiči v metodě párové i skupinové práce. (1,5 hodiny)  
 Doporučeno pro: Učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele školních družin. 
 Lektor: PaedDr. Zdeňka Kašparová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Téma semináře pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy a asistenty pedagoga je zaměřen na podporu pedagogických kompetencí pedagogů, kteří pracují s třídními kolektivy se žáky vykazující problémové a agresivní chování bylo zvoleno na základě požadavků pedagogů. Práce s těmito kolektivy je náročná, výše uvedení žáci často nerespektují autority, nerespektují pokyny, výrazně narušují výuku, fyzicky i psychicky ubližují spolužákům, projevují se nezvladatelným chováním, výkyvy nálad, výkyvy v chování. Svým chováním mnohdy ohrožují spolužáky na zdraví. Pedagogové jsou při jejich vzdělávání a výchově často bezradní a bezbranní. Seminář je také zaměřen na spolupráci pedagogů s rodiči výše uvedených žáků. Přehled témat: 1. Stanovení otázek – informace, které pedagog potřebuje – zjištění konkrétních požadavků a potřeb posluchačů, na jejich základě bude stanovena modelová práce s konkrétními situacemi. (1 hodina) 2. Řešené problémy – charakteristika problémů žáků, které řeší, jejich důvěra (přehled lidí, kterým žáci důvěřují), informace z výsledků dlouholeté práce se žáky. Informace, jak pomoci žákům tvořit si důvěryhodné zdroje ze svého okolí. (1/2 hodiny) 3. Informace o typologii rodičů, se kterými pedagog spolupracuje a komunikuje. Praktický návod, jak pracovat a komunikovat jednotlivými osobnostními typy, jak mohou reagovat, na co se připravit, co očekávat. (1,5 hodiny)  Osobnost pedagoga a prostředí, ve kterém je vedena komunikace  Informace frontální a individuální formou  Agresivní rodič, rodič pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky  Přítomnost další osoby  Empatie - čeho si při komunikaci s rodiči všímat  Důsledky sdělované informace pro děti 4. Postoj rodičů k pozvání na schůzku – jak rodiče reagují na toto pozvání v domácím prostředí před dětmi, jak toto vnímají děti, jaký může být následně postoj k pedagogickým autoritám. (1/2 hodiny) 5. Představy rodičů o komunikaci s pedagogem (krizový, pozitivní scénář). (1 hodina)  Očekávání  Osobnost pedagoga a prostředí, ve kterém je vedena komunikace  Přítomnost další osoby  Sdělení vlastního postoje k získaným informacím o dítěti 6. Praktický nácvik komunikace s rodiči v metodě párové i skupinové práce. (1,5 hodiny) Účastníci získají základní informace o způsobech komunikace pedagogů s rodiči obecně a s rodiči žáků integrovaných či žáků s problémovým a agresivním chováním. Informovat pedagogy o základní klasifikaci rodičů v rámci osobnostní typologie a komunikaci podle jednotlivých typů klasifikace. Získají informace o možnostech spolupráce pedagogů s rodiči se zaměřením na možnosti školy a OSPODu. Zvýší své kompetence v oblasti komunikace s rodiči žáků a získání potřebných informací o zázemí žáků.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka