CCV Pardubice


Grafomotorika praváků a leváků

 Kód akce: 1621331 
 Název akce: Grafomotorika praváků a leváků 
 Termín konání: 28. 2022 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Setkání bude rozděleno na část teoretickou a praktickou. V rámci první části se účastníci seznámí s obecným vývojem motoriky hrubé i jemné a grafomotoriky. Také s pravidly správného sedu a držení pisadla, vývoje jednotlivých grafomotorických prvků. Na úrovni teoretické se seznámí i s pracovními sešity pro oblast nácviku grafomotorických prvků a s možnostmi konkrétních náprav a rozvojů grafomotoriky. V praktické části si poté budou moci na sobě aplikovat znalosti pravidel vhodného sedu a úchopu. Prakticky si vyzkouší část grafomotorického kurzu. Seznámí se s různými pomůckami pro nácvik úchopu tužky pro leváky i praváky.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, asistenty pedagoga, učitele 1. třídy ZŠ nebo přípravného ročníku 
 Lektor: Mgr. Olga Skládalová Keprtová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Setkání bude rozděleno na část teoretickou a praktickou. V rámci první části se účastníci seznámí s obecným vývojem motoriky hrubé i jemné a grafomotoriky. Také s pravidly správného sedu a držení pisadla, vývoje jednotlivých grafomotorických prvků. Na úrovni teoretické se seznámí i s pracovními sešity pro oblast nácviku grafomotorických prvků a s možnostmi konkrétních náprav a rozvojů grafomotoriky. V praktické části si poté budou moci na sobě aplikovat znalosti pravidel vhodného sedu a úchopu. Prakticky si vyzkouší část grafomotorického kurzu. Seznámí se s různými pomůckami pro nácvik úchopu tužky pro leváky i praváky. Cílem setkání je seznámit se s oblastí grafomotoriky jako důležité součásti pro nácvik dovednosti psaní, v praktické části si účastníci uvědomí nejčastější chyby a jejich nápravu. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka