CCV Pardubice


Školní projekty a projektové vyučování

 Kód akce: 1619131 
 Název akce: Školní projekty a projektové vyučování  
 Termín konání: 12. 2022 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: V současné době se „projektové vyučování“ říká lecčemu. Kurs proto účastníky seznámí s projektovým vyučováním, co je a co není projekt. Důvody, proč realizovat projekt, příprava a realizace projektů, různé typy a struktura projektu. Lektor bude průběžně uvádět konkrétní příklady ze své vlastní projektové praxe i z projektů na dalších školách. - Projektová výuka – živý odkaz předků tolik aktuální pro dnešní dobu – historické využití projektové metody ve vzdělávacích směrech; přínosy pro dnešní školství - Co je a co není projektové vyučování, využití projektového vyučování v běžné školní praxi, potenciál projektového vyučování při vhodném zařazení, rizika a časté chyby. - Fáze projektu – motivace, plánování (co je za úkol, výstupy, harmonogram, prostředí, účastníci, podmínky, pomůcky, jak budeme hodnotit), realizace, hodnocení, prezentace - Výhody a rizika projektů a projektového vyučování (T-graf) - Typy a dělení projektů dle různých kritérií (prostředí, délka, účel, navrhovatel…) - Jak uskutečnit projektový den na konkrétní téma – příprava projektového dne (Je tedy možná společná práce na přípravě jednoho či více školních projektů.)  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ředitele škol a školských zařízení, asistenty pedagoga 
 Lektor: PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: V současné době se „projektové vyučování“ říká lecčemu. Kurs proto účastníky seznámí s projektovým vyučováním, co je a co není projekt. Důvody, proč realizovat projekt, příprava a realizace projektů, různé typy a struktura projektu. Lektor bude průběžně uvádět konkrétní příklady ze své vlastní projektové praxe i z projektů na dalších školách. - Projektová výuka – živý odkaz předků tolik aktuální pro dnešní dobu – historické využití projektové metody ve vzdělávacích směrech; přínosy pro dnešní školství - Co je a co není projektové vyučování, využití projektového vyučování v běžné školní praxi, potenciál projektového vyučování při vhodném zařazení, rizika a časté chyby. - Fáze projektu – motivace, plánování (co je za úkol, výstupy, harmonogram, prostředí, účastníci, podmínky, pomůcky, jak budeme hodnotit), realizace, hodnocení, prezentace - Výhody a rizika projektů a projektového vyučování (T-graf) - Typy a dělení projektů dle různých kritérií (prostředí, délka, účel, navrhovatel…) - Jak uskutečnit projektový den na konkrétní téma – příprava projektového dne (Je tedy možná společná práce na přípravě jednoho či více školních projektů.) Cílem této vzdělávací akce je posílit povědomí učitelů o projektech a projektovém vyučování - o jejich možnostech, rizicích, zákonitostech. Účastník semináře sdílí s ostatními své zkušenosti ze dřívějších projektů a projektového vyučování. Ujasní si, co o tématu ví, pojmenuje vlastní mýty, které s tématem dosud spojoval. V kostce naplánuje projektové vyučování ve vlastní třídě či s ostatními kolegy školní projekt.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka