CCV Pardubice


Specifické poruchy učení

 Kód akce: 1616131 
 Název akce: Specifické poruchy učení  
 Termín konání: 11. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1. SPU známé nebo neznámé? Co víme, co bychom se chtěli dovědět. Test – na základě odpovědí na otázky a diskuze upřesnění obsahu. 1 hodina 2. Příčiny a projevy SPU s využitím ukázek prací žáků. 1 hodina 3. Vliv SPU na psychosociální a emoční vývoj osobnosti, zvláštnosti v chování. 1 hodina 4. SPU nejsou pouze obtíže v českém jazyce a matematice. Deficity ve vývoji poznávacích funkcí, které jsou průvodními znaky dyslexie a dysortografie, dyskalkulie: řeč, percepce, proces automatizace, orientace v čase, organizace sebe sama a další. Vliv uvedených deficitů na výkon ve výuce. 2 hodiny 5. Metody práce v běžných vyučovacích hodinách: český jazyk, čtení a práce s textem, cizí jazyk, matematika, naukové předměty 2 hodiny 6. Hodnocení a klasifikace 1/2 hodiny 7. Současné trendy ve světě, budoucnost jedinců se SPU 1/2 hodiny 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ (především 2. stupně), SŠ  
 Lektor: PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA, docentka Husitské teologické fakulty UK
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: 1. SPU známé nebo neznámé? Co víme, co bychom se chtěli dovědět. Test – na základě odpovědí na otázky a diskuze upřesnění obsahu. 1 hodina 2. Příčiny a projevy SPU s využitím ukázek prací žáků. 1 hodina 3. Vliv SPU na psychosociální a emoční vývoj osobnosti, zvláštnosti v chování. 1 hodina 4. SPU nejsou pouze obtíže v českém jazyce a matematice. Deficity ve vývoji poznávacích funkcí, které jsou průvodními znaky dyslexie a dysortografie, dyskalkulie: řeč, percepce, proces automatizace, orientace v čase, organizace sebe sama a další. Vliv uvedených deficitů na výkon ve výuce. 2 hodiny 5. Metody práce v běžných vyučovacích hodinách: český jazyk, čtení a práce s textem, cizí jazyk, matematika, naukové předměty 2 hodiny 6. Hodnocení a klasifikace 1/2 hodiny 7. Současné trendy ve světě, budoucnost jedinců se SPU 1/2 hodiny Pedagogové si osvojí základní postupy při práci se žákem-studentem se SPU především na 2. stupni ZŠ. Seznámit účastníky se základními teoretickými východisky SPU, psychosociálními důsledky SPU a negativními vlivy nesprávného přístupu.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka