CCV Pardubice


Skupinová práce se žáky na zlepšení klimatu třídních kolektivů

 Kód akce: 1615132 
 Název akce: Skupinová práce se žáky na zlepšení klimatu třídních kolektivů 
 Termín konání:  5. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Skupinová práce se žáky na druhém stupni ZŠ a SŠ, zaměřující se na zlepšení kvality klimatu třídních kolektivů. 1)Skupinová dynamika (teoretický blok): základní principy skupinové dynamiky, fáze vývoje, skupinové role. (2 hod) 2)Dynamika školní třídy(teoretický blok): cíle a normy, vedení a motivace, dynamika školní třídy jako nástroj intervence a ovlivňování vztahů a cílů. (2hod) 3)Konkrétní skupinové aktivity s praktickým nácvikem, které se zaměřují na oblast vytvoření bezpečí v třídním kolektivu, na zkvalitnění vzájemné důvěry mezi žáky a žáky a pedagogem: jedná se o praktický blok, kde budou prezentovány jednotlivé skupinové techniky a aktivity s cílem vytvořit ve školní třídě bezpečí, atmosféru důvěry, vzájemného respektu a tolerance. Účastníci si budou moci prezentované aktivity sami vyzkoušet. Blok je tedy doplněn i o sebezkušenost a zpětnou vazbu. (4 hod)  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky 2.st. ZŠ a SŠ 
 Lektor: Mgr. Markéta Sychrová, speciální pedagog PPP, Ústí nad Orlicí
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Skupinová práce se žáky na druhém stupni ZŠ a SŠ, zaměřující se na zlepšení kvality klimatu třídních kolektivů. 1)Skupinová dynamika (teoretický blok): základní principy skupinové dynamiky, fáze vývoje, skupinové role. (2 hod) 2)Dynamika školní třídy(teoretický blok): cíle a normy, vedení a motivace, dynamika školní třídy jako nástroj intervence a ovlivňování vztahů a cílů, (2hod) 3)Konkrétní skupinové aktivity s praktickým nácvikem, které se zaměřují na oblast vytvoření bezpečí v třídním kolektivu, na zkvalitnění vzájemné důvěry mezi žáky a žáky a pedagogem: jedná se o praktický blok, kde budou prezentovány jednotlivé skupinové techniky a aktivity s cílem vytvořit ve školní třídě bezpečí, atmosféru důvěry, vzájemného respektu a tolerance. Účastníci si budou moci prezentované aktivity sami vyzkoušet. Blok je tedy doplněn i o sebezkušenost a zpětnou vazbu. (4 hod) Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků pro skupinovou práci s třídními kolektivy za účelem zlepšování kvality klimatu třídy. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka