CCV Pardubice


Agresivita mezi dětmi

 Kód akce: 1614131 
 Název akce: Agresivita mezi dětmi 
 Termín konání: 28. 2022 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Ve školách se neustále zvyšuje počet případů, kdy učitelé musí řešit žáky, kteří mají problémy s chováním v třídních kolektivech a ve výuce. Jsou nezvladatelní, narušují chod výuky a vztahů v třídním kolektivu. Svým chováním mnohdy ohrožují spolužáky. Učitelé jsou při jejich vzdělávání a výchově bezradní a bezbranní. Rodiče se dostávají do pozice zoufalých, bezmocných a nešťastných lidí. Seminář má za cíl umožnit posluchačům získat obecné znalosti o vzniku, vývoji, projevech agresivity a možnostech ovlivňovat to, co ovlivnit můžeme. Jak jednat s agresivním dítětem, zda a jak ho naučit pozitivnímu jednání, jak eliminovat negativní postoje, a přitom nepotlačovat jeho zdravou sebedůvěru. Jak ho nechat samostatně myslet, jednat a přiměřeně věku rozhodovat. Výklad je založen na analýze konkrétních kazuistik z poradenské a pedagogické praxe. Výstupem semináře bude pro posluchače získání nadhledu nad řešením případů agresivity v jejich žákovských kolektivech a jistotu v jednání s rodiči žáků.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, pedagogy volného času 
 Lektor: PaedDr. Zdeňka Kašparová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Ve školách se neustále zvyšuje počet případů, kdy učitelé musí řešit žáky, kteří mají problémy s chováním v třídních kolektivech a ve výuce. Jsou nezvladatelní, narušují chod výuky a vztahů v třídním kolektivu. Svým chováním mnohdy ohrožují spolužáky. Učitelé jsou při jejich vzdělávání a výchově bezradní a bezbranní. Rodiče se dostávají do pozice zoufalých, bezmocných a nešťastných lidí. Seminář má za cíl umožnit posluchačům získat obecné znalosti o vzniku, vývoji, projevech agresivity a možnostech ovlivňovat to, co ovlivnit můžeme. Jak jednat s agresivním dítětem, zda a jak ho naučit pozitivnímu jednání, jak eliminovat negativní postoje, a přitom nepotlačovat jeho zdravou sebedůvěru. Jak ho nechat samostatně myslet, jednat a přiměřeně věku rozhodovat. Výklad je založen na analýze konkrétních kazuistik z poradenské a pedagogické praxe. Výstupem semináře bude pro posluchače získání nadhledu nad řešením případů agresivity v jejich žákovských kolektivech a jistotu v jednání s rodiči žáků. Cílem vzdělávacího programu je zvýšit informovanost pedagogů o vzniku, vývoji, projevech agresivity a možnostech ovlivňovat to, co ovlivnit můžeme. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka