CCV Pardubice


Formativní hodnocení prostřednictvím map učebního pokroku

 Kód akce: 1305431 
 Název akce: Formativní hodnocení prostřednictvím map učebního pokroku 
 Termín konání:  8. 2022 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Praktický prezenční seminář. Mapy učebního pokroku (MUP) jako nástroj formativního hodnocení - průběžné zaznamenávání výsledků práce žáků, usnadnění komunikaci mezi žákem, učitelem a rodiči, dobrý odrazový můstek pro další učení. Proč a jak může žák sám sledovat svůj vlastní pokrok v určité oblasti nezávisle na výsledcích spolužáků nebo předepsaném objemu probírané látky. Příklady využití kontinua předmětových oblastí, seznámení s nástroji MUP. Rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením, jak hodnotit formativně, co nabízejí MUP v oblasti hodnocení. Těžištěm semináře jsou osobní zkušenosti účastníků s poskytováním zpětné vazby a hodnocením žáků, které modelují při realizovaných aktivitách. Jako praktický nástroj jsou účastníkům představeny mapy učebního pokroku pro vybrané vzdělávací oblasti (matematika, český jazyk, čtenářská gramotnost a anglický jazyk) a na ně navázaná zpětná vazba dle formulovaných kritérií.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, SŠ 
 Lektor: Mgr. Jindra Plamitzerová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Praktický prezenční seminář. Mapy učebního pokroku (MUP) jako nástroj formativního hodnocení - průběžné zaznamenávání výsledků práce žáků, usnadnění komunikaci mezi žákem, učitelem a rodiči, dobrý odrazový můstek pro další učení. Proč a jak může žák sám sledovat svůj vlastní pokrok v určité oblasti nezávisle na výsledcích spolužáků nebo předepsaném objemu probírané látky. Příklady využití kontinua předmětových oblastí, seznámení s nástroji MUP. Rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením, jak hodnotit formativně, co nabízejí MUP v oblasti hodnocení. Těžištěm semináře jsou osobní zkušenosti účastníků s poskytováním zpětné vazby a hodnocením žáků, které modelují při realizovaných aktivitách. Jako praktický nástroj jsou účastníkům představeny mapy učebního pokroku pro vybrané vzdělávací oblasti (matematika, český jazyk, čtenářská gramotnost a anglický jazyk) a na ně navázaná zpětná vazba dle formulovaných kritérií. Účastníci semináře se seznámí s pojmy formativní hodnocení a mapy učebního pokroku a rovněž s konceptem průběžné zpětné vazby a jednotlivými strategiemi formativního hodnocení. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka