CCV Pardubice


Zážitková pedagogika

 Kód akce: 1304431 
 Název akce: Zážitková pedagogika 
 Termín konání: 17. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Workshop je zaměřen na podporu pozitivního klimatu v třídních kolektivech prostřednictvím školních i mimoškolních zážitkových programů. Cílem je také podpořit projektové vyučování pomocí her a cvičení, které podporují spolupráci, schopnost rozhodování a samostatné plnění úkolů. Témata: role zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy ve vzdělávání metoda zážitkové pedagogiky metody dramatické výchovy využití zážitkových programů ve školním vzdělávacím programu (rozvoj klíčových kompetencí u žáků) nabídka programů a cvičení na týmovou spolupráci, komunikaci, důvěru a sebedůvěru a rozvoj kreativity adaptační kurz jako projekt pro učitele 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, SŠ 
 Lektor: PhDr. Jitka Gabašová, Gymnázium Praha
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Workshop je zaměřen na podporu pozitivního klimatu v třídních kolektivech prostřednictvím školních i mimoškolních zážitkových programů. Cílem je také podpořit projektové vyučování pomocí her a cvičení, které podporují spolupráci, schopnost rozhodování a samostatné plnění úkolů. Témata: role zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy ve vzdělávání metoda zážitkové pedagogiky metody dramatické výchovy využití zážitkových programů ve školním vzdělávacím programu (rozvoj klíčových kompetencí u žáků) nabídka programů a cvičení na týmovou spolupráci, komunikaci, důvěru a sebedůvěru a rozvoj kreativity adaptační kurz jako projekt pro učitele Účastníci získají náměty na aktivity, které napomáhají rozvoji klíčových kompetencí žáků a zlepšují klima žákovských kolektivů. Uvědomí si význam prožitkového učení pro rozvoj žáků. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka