CCV Pardubice


Aktivizující metody výuky

 Kód akce: 1303431 
 Název akce: Aktivizující metody výuky 
 Termín konání: 12. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Obsahem kurzu je nabídka a procvičení metod, které mohou pomoci k větší angažovanosti žáků ve výukovém procesu. Kurz je prakticky zaměřený, každou metodu si účastníci vyzkouší, získají informace o postupu realizace a případných úskalích, čase přípravy, době trvání se třídou, vhodný věk žáků. Které klíčové kompetence jsou metodou rozvíjeny, jak je náročná pro vedení učitelem i realizaci žáky. Úvod, představení lektora, zjištění očekávání účastníků Co je a co není aktivizující metoda Principy práce ve skupinách Bezpečné prostředí pro žáky Každá metoda bude probrána podle následující osnovy: a) Stručná osnova – k čemu je metoda dobrá, kdy je vhodné ji použít, postup b) Požadavky na přípravu – náročnost z pohledu vyučujícího při přípravě, při realizaci ve třídě, náročnost pro žáky, míra jejich připravenosti apod. c) Klíčové kompetence – které jsou díky metodě rozvíjeny d) Uplatnění ve výuce – kdy se hodí danou metodu použít e) Praktické provedení – účastníci si sami techniku vyzkouší na dané téma f) Hodnocení – jak se hodnotí po ukončení aktivity ve třídě, hodnocení účastníků na semináři Probírané metody: Vím, chci vědět, dozvěděl jsem se Mentální mapy Návštěvníci Lístečková metoda Brainstorming Shrnutí, závěr 25 min  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, GY, SŠ 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Obsahem kurzu je nabídka a procvičení metod, které mohou pomoci k větší angažovanosti žáků ve výukovém procesu. Kurz je prakticky zaměřený, každou metodu si účastníci vyzkouší, získají informace o postupu realizace a případných úskalích, čase přípravy, době trvání se třídou, vhodný věk žáků. Které klíčové kompetence jsou metodou rozvíjeny, jak je náročná pro vedení učitelem i realizaci žáky. Úvod, představení lektora, zjištění očekávání účastníků Co je a co není aktivizující metoda Principy práce ve skupinách Bezpečné prostředí pro žáky Každá metoda bude probrána podle následující osnovy: a) Stručná osnova – k čemu je metoda dobrá, kdy je vhodné ji použít, postup b) Požadavky na přípravu – náročnost z pohledu vyučujícího při přípravě, při realizaci ve třídě, náročnost pro žáky, míra jejich připravenosti apod. c) Klíčové kompetence – které jsou díky metodě rozvíjeny d) Uplatnění ve výuce – kdy se hodí danou metodu použít e) Praktické provedení – účastníci si sami techniku vyzkouší na dané téma f) Hodnocení – jak se hodnotí po ukončení aktivity ve třídě, hodnocení účastníků na semináři Probírané metody: Vím, chci vědět, dozvěděl jsem se Mentální mapy Návštěvníci Lístečková metoda Brainstorming Shrnutí, závěr 25 min Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky a metodami, které mají potenciál zaktivizovat žáky ve výuce, včetně informace, které klíčové kompetence jejich použitím rozvinou. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka