CCV Pardubice


Hrátky s teplem

 Kód akce: 0902131 
 Název akce: Hrátky s teplem 
 Termín konání:  2. 2023 od 13:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář prakticky seznámí pedagogy s jednoduchými a zajímavými pokusy, které se týkají tepla a jeho sdílení. V rámci semináře si pedagogové jednotlivé pokusy vyzkouší a u každého pokusu bude vysvětlen cíl experimentu, postup i jeho zařazení do výuky. Pomůcky pro jednotlivé pokusy jsou běžně dostupné (mimo Novec). 1. úvod do fyzikální problematiky, přehled pokusů 2. pokusy - fyzikální a didaktický rozbor - zhášedlo (stočený měděný drát uhasí plamen svíčky) - sítko na čaj (plamen hoří pouze pod sítkem) - deska dřevěná, polystyrenová a hliníková, kostky ledu (měrná tepelná vodivost látek) - hořlavé ruce (plyn do zapalovačů, 2 x hrnec, jar, voda) - nehořlavý kapesník (alpa, voda, vlhčené ubrousky, laboratorní kleště, kahan, špejle) - Novec 1230 (hasivo a jeho vlastnosti) - Leidenfrostův efekt (vypařování kapky vody na žehličce) - kovová miska (expanze plynů odebírá teplo) - jakým směrem stoupá teplo (nehořlavá podložka - talíř, čajový sáček, zápalky) 3. vlastní vyzkoušení pokusů účastníky kurzu 4. diskuze o možnostech začlenění předvedených pokusů do vlastní praxe  
 Doporučeno pro: učitele fyziky ZŠ a Gy 
 Lektor: Mgr. Iva Dostálová Sekaninová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1200 Kč 
 Tematická náplň: Seminář prakticky seznámí pedagogy s jednoduchými a zajímavými pokusy, které se týkají tepla a jeho sdílení. V rámci semináře si pedagogové jednotlivé pokusy vyzkouší a u každého pokusu bude vysvětlen cíl experimentu, postup i jeho zařazení do výuky. Pomůcky pro jednotlivé pokusy jsou běžně dostupné (mimo Novec). 1. úvod do fyzikální problematiky, přehled pokusů 2. pokusy - fyzikální a didaktický rozbor - zhášedlo (stočený měděný drát uhasí plamen svíčky) - sítko na čaj (plamen hoří pouze pod sítkem) - deska dřevěná, polystyrenová a hliníková, kostky ledu (měrná tepelná vodivost látek) - hořlavé ruce (plyn do zapalovačů, 2 x hrnec, jar, voda) - nehořlavý kapesník (alpa, voda, vlhčené ubrousky, laboratorní kleště, kahan, špejle) - Novec 1230 (hasivo a jeho vlastnosti) - Leidenfrostův efekt (vypařování kapky vody na žehličce) - kovová miska (expanze plynů odebírá teplo) - jakým směrem stoupá teplo (nehořlavá podložka - talíř, čajový sáček, zápalky) 3. vlastní vyzkoušení pokusů účastníky kurzu 4. diskuze o možnostech začlenění předvedených pokusů do vlastní praxe Účastník: - se seznámí s pokusy, díky kterým lze demonstrovat sdílení tepla - prakticky si pokusy vyzkouší - vhodně dané pokusy zařadí do výuky  
 Poznámka:  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka