CCV Pardubice


QR kódy ve výuce - webinář

 Kód akce: 0706131 
 Název akce: QR kódy ve výuce - webinář 
 Termín konání:  9. 2023 od 14:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: On-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Předkládaný vzdělávací program se zabývá využitím QR kódů ve výuce. Tyto černobílé kódy můžeme vidět na letácích, informačních panelech či v časopisech. Jejich využití ve výuce je však také široké. Učitel do QR kódu může schovat interaktivní cvičení, odkaz na zajímavý článek či video, anebo jen textovou zprávu, bez závislosti na vyučovaném předmětu. QR kód představuje spojení mezi elektronickým světem a papírem a umožňuje tak tvorbu tzv. hybribních pracovních listů. Kdy je klasický papírový pracovní list s úkoly doplněn QR kódy, které mohou ukrývat další aktivity pro rychlé či nadané žáky. 1. blok (90 minut) V úvodní části semináře budou představeny různé možnosti využití QR kódů ve výuce, vše bude samozřejmě doplněno příklady z praxe pro lepší představu realizace ve školním prostředí. Následovat bude představení několika aplikací, které umožňují QR kódy vytvořit. 2. blok (90 minut) V praktické části bude každý účastník vytvářet svoji sadu materiálů s využitím QR kódů. Lektorka je k dispozici na zodpovídání dotazů. V následné diskuzi si účastníci navzájem ukazují své výtvory. Závěrem proběhne shrnutí lektorky. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, gymnázií, SŠ, vychovatele, pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. Lenka Benediktová Ph.D.,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 900 Kč 
 Tematická náplň: Předkládaný vzdělávací program se zabývá využitím QR kódů ve výuce. Tyto černobílé kódy můžeme vidět na letácích, informačních panelech či v časopisech. Jejich využití ve výuce je však také široké. Učitel do QR kódu může schovat interaktivní cvičení, odkaz na zajímavý článek či video, anebo jen textovou zprávu, bez závislosti na vyučovaném předmětu. QR kód představuje spojení mezi elektronickým světem a papírem a umožňuje tak tvorbu tzv. hybribních pracovních listů. Kdy je klasický papírový pracovní list s úkoly doplněn QR kódy, které mohou ukrývat další aktivity pro rychlé či nadané žáky. 1. blok (90 minut) V úvodní části semináře budou představeny různé možnosti využití QR kódů ve výuce, vše bude samozřejmě doplněno příklady z praxe pro lepší představu realizace ve školním prostředí. Následovat bude představení několika aplikací, které umožňují QR kódy vytvořit. 2. blok (90 minut) V praktické části bude každý účastník vytvářet svoji sadu materiálů s využitím QR kódů. Lektorka je k dispozici na zodpovídání dotazů. V následné diskuzi si účastníci navzájem ukazují své výtvory. Závěrem proběhne shrnutí lektorky. Účastníci se naučí využívat nový způsob tvorby vlastních pracovních listů a dalších materiálů do výuky prostřednictvím QR kodů. V praktické části si vše vyzkouší a mohou konzultovat případná úskalí. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka