CCV Pardubice


Tvorba únikových her - webinář

 Kód akce: 0705131 
 Název akce: Tvorba únikových her - webinář 
 Termín konání: 28. 2022 od 14:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Tento vzdělávací program se zabývá tvorbou elektronických únikových her. V rámci semináře se účastníci seznámí s principem únikové hry, budou jim představené vhodné aplikace pro jejich tvorbu a v praktické části si tuto techniku sami vyzkoušejí. Únikové hry ve školství se v poslední době začínají dostávat do povědomí učitelů. 1. blok Na úvod našeho semináře bude vysvětleno, co je úniková hra, jak může probíhat, co je jejím cílem. Pro lepší představu bude vše demonstrováno na již hotových aplikacích. Následovat bude představení sady vybraných nástrojů, pomocí jejichž vhodné kombinace je možné únikovou hru vytvořit. Při výběru použitých nástrojů, tedy jednotlivých aplikací, je kladen důraz na jejich snadné ovládání, cenovou dostupnost a nezávislost na zařízení. Cílem je, aby vytvořená hra byla pro žáky dostupná napříč operačními systémy a pokud možno bez speciálních požadavků na jejich mobilní zařízení. 2. blok V praktické části si účastníci vyzkouší tvorbu jednoduché hry únikové hry, přičemž stěžejní je vytvořit smysluplnou osnovu, tedy stanovit kroky, které musí žák absolvovat pro úspěšné splnění hry. Při tvorbě hry je k dispozici lektor, se kterým je možno konzultovat. Na závěr semináře proběhne diskuze nad tématem a závěrečné shrnutí.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, pedagogy volného času, vychovatele 
 Lektor: Mgr. Lenka Benediktová Ph.D.,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 900 Kč 
 Tematická náplň: Tento vzdělávací program se zabývá tvorbou elektronických únikových her. V rámci semináře se účastníci seznámí s principem únikové hry, budou jim představené vhodné aplikace pro jejich tvorbu a v praktické části si tuto techniku sami vyzkoušejí. Únikové hry ve školství se v poslední době začínají dostávat do povědomí učitelů. 1. blok Na úvod našeho semináře bude vysvětleno, co je úniková hra, jak může probíhat, co je jejím cílem. Pro lepší představu bude vše demonstrováno na již hotových aplikacích. Následovat bude představení sady vybraných nástrojů, pomocí jejichž vhodné kombinace je možné únikovou hru vytvořit. Při výběru použitých nástrojů, tedy jednotlivých aplikací, je kladen důraz na jejich snadné ovládání, cenovou dostupnost a nezávislost na zařízení. Cílem je, aby vytvořená hra byla pro žáky dostupná napříč operačními systémy a pokud možno bez speciálních požadavků na jejich mobilní zařízení. 2. blok V praktické části si účastníci vyzkouší tvorbu jednoduché hry únikové hry, přičemž stěžejní je vytvořit smysluplnou osnovu, tedy stanovit kroky, které musí žák absolvovat pro úspěšné splnění hry. Při tvorbě hry je k dispozici lektor, se kterým je možno konzultovat. Na závěr semináře proběhne diskuze nad tématem a závěrečné shrnutí. Pedagogové se naučí vytvářet únikové hry a využívat je pro zatraktivnění vlastního pedagogického procesu. 
 Poznámka: Účastníci musí mít aktivní google účet, akce probíhá v prostředí google meet. Odkaz k připojení bude zaslán přihlášeným účastníkům před konáním akce. Seminář je vhodný do šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka