CCV Pardubice


Digitální aplikace pro práci se třídním klimatem v prezenční i online výuce

 Kód akce: 0703431 
 Název akce: Digitální aplikace pro práci se třídním klimatem v prezenční i online výuce 
 Termín konání:  6. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Využití digitálních aplikací při práci se třídou v různých oblastech (chování žáků, kázeň ve třídě, práce s emocemi, pravidla třídy, prevence rizikového chování, vztahy se spolužáky). Nástroje a aplikace využitelné v prevenci poruch vztahů (sdílení, skupinová práce, crowdsourcing). Podcasty pro práci se třídou prezenčně i na dálku, žákovské podcasty jako projektová činnost. Využití sociálních sítí (činnost influencerů), gamifikace (únikové hry, digitalizace deskových her), aplikací pro práci s emocemi (avatar, digitální identita, online pohádky), aplikací pro tvorbu komiksů. 
 Doporučeno pro: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, metodici prevence, vychovatele, asistenty pedagoga, pedagogy volného času  
 Lektor: Mgr. Martin Kaliba Ph.D., odborný asistent - Pedagogická fakulta UHK
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Využití digitálních aplikací při práci se třídou v různých oblastech (chování žáků, kázeň ve třídě, práce s emocemi, pravidla třídy, prevence rizikového chování, vztahy se spolužáky). Nástroje a aplikace využitelné v prevenci poruch vztahů (sdílení, skupinová práce, crowdsourcing). Podcasty pro práci se třídou prezenčně i na dálku, žákovské podcasty jako projektová činnost. Využití sociálních sítí (činnost influencerů), gamifikace (únikové hry, digitalizace deskových her), aplikací pro práci s emocemi (avatar, digitální identita, online pohádky), aplikací pro tvorbu komiksů. Účastníci se naučí a vyzkouší si využívat moderní způsoby práce se třídou, získají náměty na využívání aplikací, které žáci znají a akceptují. Zvýší své dovednosti pro oblast prevence rizikového chování.  
 Poznámka: Účastníci si donesou vlastní notebook. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka