CCV Pardubice


Zábavné aplikace pro fixaci učiva - webinář

 Kód akce: 0702331 
 Název akce: Zábavné aplikace pro fixaci učiva - webinář 
 Termín konání: 16. 2023 od 14:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: on-line forma 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Předkládaný vzdělávací program je určen pro učitele základních škol, kteří chtějí svoji výuku obohatit používáním zábavných aplikací pro procvičení nebo ověření učiva. Jedná se o aplikace Kahoot!, Learning Apps, Wordwall a Socrative. Představené aplikace je možné využít jak při prezenční, tak při distanční výuce, jsou dostupné zdarma a nejsou závislé na typu zařízení či operačním systému, tedy žák s nimi může pracovat na libovolném zařízení (smartphone, tablet, notebook, počítač). Všechny námi představované aplikace spadají do kategorie blank apps, tedy bez vlastního obsahu. To znamená, že každý vyučující si může v prostředí aplikací připravit materiál maximálně přizpůsobený pro konkrétní skupinu žáků. Věk žáků ani vyučovaný předmět tedy nehrají roli. 1 . blok (90 minut) Představení aplikací, včetně ukázky hotových materiálů. přestávka 2. blok (90 minut) Praktická část, kde si účastníci vyzkouší práci v jednotlivých aplikacích. V průběhu této části je lektorka přístupná pro dotazy ohledně tvorby materiálů. Bude následovat diskuze nad vytvořenými materiály. Na závěr semináře proběhne závěrečné shrnutí lektorky.  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU,ZUŠ, pedagogy volného času, vychovatele 
 Lektor: Mgr. Lenka Benediktová Ph.D.,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 900 Kč 
 Tematická náplň: Předkládaný vzdělávací program je určen pro učitele základních škol, kteří chtějí svoji výuku obohatit používáním zábavných aplikací pro procvičení nebo ověření učiva. Jedná se o aplikace Kahoot!, Learning Apps, Wordwall a Socrative. Představené aplikace je možné využít jak při prezenční, tak při distanční výuce, jsou dostupné zdarma a nejsou závislé na typu zařízení či operačním systému, tedy žák s nimi může pracovat na libovolném zařízení (smartphone, tablet, notebook, počítač). Všechny námi představované aplikace spadají do kategorie blank apps, tedy bez vlastního obsahu. To znamená, že každý vyučující si může v prostředí aplikací připravit materiál maximálně přizpůsobený pro konkrétní skupinu žáků. Věk žáků ani vyučovaný předmět tedy nehrají roli. 1 . blok (90 minut) Představení aplikací, včetně ukázky hotových materiálů. přestávka 2. blok (90 minut) Praktická část, kde si účastníci vyzkouší práci v jednotlivých aplikacích. V průběhu této části je lektorka přístupná pro dotazy ohledně tvorby materiálů. Bude následovat diskuze nad vytvořenými materiály. Na závěr semináře proběhne závěrečné shrnutí lektorky. Představení aplikací, osvojení základů práce s nimi a využití při výuce. 
 Poznámka: Účastníci musí mít aktivní google účet, akce probíhá v prostředí google meet. Odkaz k připojení bude zaslán přihlášeným účastníkům před konáním akce. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka