CCV Pardubice


English Vocabulary - Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině?

 Kód akce: 0501431 
 Název akce: English Vocabulary - Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině? 
 Termín konání: 10. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Kurz se zabývá problematikou seznamování, upevňování a používání slovní zásoby. V kurzu vám představíme aktivity k procvičování a rychlému vybavování slovíček, zapamatování si „nezapamatovatelných slov“, rychlé zvládnutí velkého množství slovní zásoby. Dotkneme se problematiky žákovských slovníčků (včetně otázky transkripce), budeme pracovat s učením v souvislostech, představíme si bezpřekladové techniky a příklady vizualizace slovní zásoby Praktické vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si z kurzu odnesete bohaté náměty k využití v praxi ve školách. Široká škála materiálů napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat okruhy slovní zásoby, potřebné izolované výrazy, vysvětlíme si důležitost tzv.“chunks“ a učení v souvislostech. Naučíme se pracovat s „nezapamatovatelným slovíčkem“ i způsob, jak efektivně zvládnout velké množství slovní zásoby za relativně krátkou dobu. Přehled témat výuky a časová dotace: 1. How to present new vocabulary (90min) Příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup "bottom up", jak se vyhnout překladu (Definitions games) 2. Practising vocabulary (90min) Hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené výrazy a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, live bingo, running games, magic circles, anagrams, crosswords, wordsearches, Snap! etc.) 3. Vocabulary props (90min) Seznámíme se s efektivními pomůckami, které žákům pomáhají pochopit a procvičit si slovní zásobu (listening dominoes, bingo, double bingo, happy family, concentration game, Fat Man, word fan, mind maps, Venn diagrams etc.). 4. Dictionary work (45min) Zaměříme se na problematiku slovníčků, naučíme se triky, jak pracovat se slovníky tak, aby to podporovalo nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Fly Swat game!, Ring me up, Zlatá padesátka, hry s kartami) 5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků (45min) Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.  
 Doporučeno pro: učitele 1. a 2. st. ZŠ, vstupní úroveň min. B2 
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Kurz se zabývá problematikou seznamování, upevňování a používání slovní zásoby. V kurzu vám představíme aktivity k procvičování a rychlému vybavování slovíček, zapamatování si "nezapamatovatelných slov", rychlé zvládnutí velkého množství slovní zásoby. Dotkneme se problematiky žákovských slovníčků (včetně otázky transkripce), budeme pracovat s učením v souvislostech, představíme si bezpřekladové techniky a příklady vizualizace slovní zásoby Praktické vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si z kurzu odnesete bohaté náměty k využití v praxi ve školách. Široká škála materiálů napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat okruhy slovní zásoby, potřebné izolované výrazy, vysvětlíme si důležitost tzv. "chunks" a učení v souvislostech. Naučíme se pracovat s "nezapamatovatelným slovíčkem" i způsob, jak efektivně zvládnout velké množství slovní zásoby za relativně krátkou dobu. Přehled témat výuky a časová dotace: 1. How to present new vocabulary (90min) Příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup "bottom up", jak se vyhnout překladu (Definitions games) 2. Practising vocabulary (90min) Hry, které dětem pomáhají si procvičit naučené výrazy a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, live bingo, running games, magic circles, anagrams, crosswords, wordsearches, Snap! etc.) 3. Vocabulary props (90min) Seznámíme se s efektivními pomůckami, které žákům pomáhají pochopit a procvičit si slovní zásobu (listening dominoes, bingo, double bingo, happy family, concentration game, Fat Man, word fan, mind maps, Venn diagrams etc.). 4. Dictionary work (45min) Zaměříme se na problematiku slovníčků, naučíme se triky, jak pracovat se slovníky tak, aby to podporovalo nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Fly Swat game!, Ring me up, Zlatá padesátka, hry s kartami) 5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků (45min) Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe. Cílem kurzu je seznámit účastníky s technikami, které pomáhají žákům osvojovat si slovní zásobu, její upevňování a používání v souvislostech. Smysluplné procvičování poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a přispívá k sebevědomému řečovému i písemnému projevu. Učitelé se naučí připravovat hry a pracovní listy "na míru" svým žákům, vyzkouší si důležitost provázání učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka