CCV Pardubice


Využití slohu a čtenářských dílen k podpoře čtenářské gramotnosti

 Kód akce: 0403432 
 Název akce: Využití slohu a čtenářských dílen k podpoře čtenářské gramotnosti  
 Termín konání: 20. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Od jednoduchých ke složitějším slohovým útvarům - náměty. Metody ve slohu - myšlenková mapa, brainstorming, brainwriting, asociační řetězec, volné psaní, řízené a modelové psaní, společné psaní, deník třídy, mapa příběhu, role na zdi, metoda účetního deníku, prvky dramatické výchovy, projektové vyučování Ukázky slohových prací práce s chybou, se stylistickými nedostatky, rozbor textu, porozumění textu, úkoly a slohová cvičení Propojení slohu, jazyka a literatury, mezipředmětové vztahy, průřezová témata: osobnostně sociální výchova, mediální výchova Dílna čtení jako jedna z možných cest, jak se žáky hledat smysl čtení Vytváření záznamů o četbě Výběr knih pro čtenářskou dílnu Inspirace pro čtenářskou dílnu - prostředí, křeslo pro hosta  
 Doporučeno pro: učitelé 2. stupně ZŠ 
 Lektor: PhDr. Zdena Müllerová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Od jednoduchých ke složitějším slohovým útvarům - náměty. Metody ve slohu - myšlenková mapa, brainstorming, brainwriting, asociační řetězec, volné psaní, řízené a modelové psaní, společné psaní, deník třídy, mapa příběhu, role na zdi, metoda účetního deníku, prvky dramatické výchovy, projektové vyučování Ukázky slohových prací práce s chybou, se stylistickými nedostatky, rozbor textu, porozumění textu, úkoly a slohová cvičení Propojení slohu, jazyka a literatury, mezipředmětové vztahy, průřezová témata: osobnostně sociální výchova, mediální výchova Dílna čtení jako jedna z možných cest, jak se žáky hledat smysl čtení Vytváření záznamů o četbě Výběr knih pro čtenářskou dílnu Inspirace pro čtenářskou dílnu - prostředí, křeslo pro hosta Účastníci semináře rozšiřují a zvyšují své pedagogické dovednosti v oblasti čtenářské gramotnosti. Získávají přehled didaktických a metodických postupů, kterými lze žáky motivovat, zaujmout a vést ke čtenářské gramotnosti. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka