CCV Pardubice


Matematické činnosti na 1. stupni základní školy

 Kód akce: 0310131 
 Název akce: Matematické činnosti na 1. stupni základní školy  
 Termín konání: 16. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Teoretická část Aktivní výklad s možností diskuse 1 hodina Úvod, seznámení, organizační záležitosti Matematická gramotnost a roviny matematické gramotnosti – obecně Principy při výuce matematiky Cíle ve vzdělávání ve vztahu k matematické gramotnosti na 1. stupni „Kolik máme gramotností, tolik máme starostí, jak to všechno zvládneme a do dětí dostaneme? Chce to lásku, klid a pohodu, v práci najít zálibu.“ • Rozvoj matematických schopností v předškolním věku – předmatematické činnosti a návaznost na výuku matematiky na 1. stupni 1 hodina • Metody vzdělávání – prožitek, vzor, hra, pohyb, manipulace, experiment, myšlenkové operace • Učební styly, rozvoj a význam smyslů při učení 1 hodina • Výuka matematiky podle Hejného – východiska, zásady, principy pro výuku matematiky. • Metody – Krokování, Schody, Autobus, Děda Lesoň, Sova, Parkety, Dřívka, Krychlové stavby,apod. 1 hodina • Matematické hry – didaktické hry v matematice • Hry usnadňující nácvik numerace • Zásobník her 1 hodina • Hry na procvičování početních operací – sčítání, odčítání, násobení, dělení • Zásobník matematických her, činností, pracovních listů 1 hodina • Hry na rozvoj logického a kombinačního myšlení – magické čtverce, tangramy • Konkrétní ukázky her a činností • Zásobník her a pracovních listů 1 hodina • Hry pro rozvoj prostorové představivosti – skládanky, origami, geometrie • Ostatní hry • Hádanky v matematice 1 hodina • Karetní hry • Zábavné hry v matematice • Závěr, diskuse, hodnocení 
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ 
 Lektor: PaedDr. Iva Tomášková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část Aktivní výklad s možností diskuse 1 hodina Úvod, seznámení, organizační záležitosti Matematická gramotnost a roviny matematické gramotnosti – obecně Principy při výuce matematiky Cíle ve vzdělávání ve vztahu k matematické gramotnosti na 1. stupni „Kolik máme gramotností, tolik máme starostí, jak to všechno zvládneme a do dětí dostaneme? Chce to lásku, klid a pohodu, v práci najít zálibu.“ • Rozvoj matematických schopností v předškolním věku – předmatematické činnosti a návaznost na výuku matematiky na 1. stupni 1 hodina • Metody vzdělávání – prožitek, vzor, hra, pohyb, manipulace, experiment, myšlenkové operace • Učební styly, rozvoj a význam smyslů při učení 1 hodina • Výuka matematiky podle Hejného – východiska, zásady, principy pro výuku matematiky. • Metody – Krokování, Schody, Autobus, Děda Lesoň, Sova, Parkety, Dřívka, Krychlové stavby,apod. 1 hodina • Matematické hry – didaktické hry v matematice • Hry usnadňující nácvik numerace • Zásobník her 1 hodina • Hry na procvičování početních operací – sčítání, odčítání, násobení, dělení • Zásobník matematických her, činností, pracovních listů 1 hodina • Hry na rozvoj logického a kombinačního myšlení – magické čtverce, tangramy • Konkrétní ukázky her a činností • Zásobník her a pracovních listů 1 hodina • Hry pro rozvoj prostorové představivosti – skládanky, origami, geometrie • Ostatní hry • Hádanky v matematice 1 hodina • Karetní hry • Zábavné hry v matematice • Závěr, diskuse, hodnocení Objasnění potřeby rozvoje matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností, logického myšlení a důležitých vzdělávacích dovedností žáků základních škol, příprava žáků k celoživotnímu vzdělávání. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka