CCV Pardubice


Jak nezamrznout u tabule - hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ

 Kód akce: 0303131 
 Název akce: Jak nezamrznout u tabule - hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ 
 Termín konání: 29. 2022 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy nebo do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky a jak dosáhnout toho, aby výuka nebyl nudou. 1. – 2. hodina Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce českého jazyka na prvním stupni ZŠ. Řečnický souboj, Asociace, Dělej interpunkci, Očíslované písmeno, Kimova hra, Skrývačky, Přesmyčky, Upovídaná minuta, Živé obrazy 3. – 4. hodina Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce matematiky na prvním stupni ZŠ. Schovaná čísla, Kimova hra, Telefonní stanice, Pyramida, Kouzelná taška, Myslím si číslo, Postav věž, Mraveniště 5. – 6. hodina Hry intuitivní pedagogiky, umět být v pohybu a poznávat se v něm. Okruhy her: Život je hra. Hra intuice s tělem. Smyslové hry. Hra emocí. Nemluv – konej. Slova a pohyb. 7. – 8. hodina Aktivity směřující k respektování společenských a skupinových pravidel. Jablko, Chaos x harmonie, Najdi si svého rádce, Vnitřní úsměvy, Musím x chci, Kdybys byl…, Tvořivá vizualizace, Procházka důvěry  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, asistenty pedagoga, vychovatele 
 Lektor: Mgr. Ivana Janovská,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy nebo do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost, kreativitu, soustředění a komunikaci, vede ke zlepšení chování žáků, ke zmírnění agrese, ke vzájemné toleranci a vzájemnému respektu. Všechny hry, nápady a náměty jsou prakticky vyzkoušené, vycházejí bezprostředně z praxe na prvním stupni ZŠ. Seminář je inspirací, jak motivovat žáky a jak dosáhnout toho, aby výuka nebyl nudou. 1. – 2. hodina Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce českého jazyka na prvním stupni ZŠ. Řečnický souboj, Asociace, Dělej interpunkci, Očíslované písmeno, Kimova hra, Skrývačky, Přesmyčky, Upovídaná minuta, Živé obrazy 3. – 4. hodina Praktické ukázky her a jejich využití ve výuce matematiky na prvním stupni ZŠ. Schovaná čísla, Kimova hra, Telefonní stanice, Pyramida, Kouzelná taška, Myslím si číslo, Postav věž, Mraveniště 5. – 6. hodina Hry intuitivní pedagogiky, umět být v pohybu a poznávat se v něm. Okruhy her: Život je hra. Hra intuice s tělem. Smyslové hry. Hra emocí. Nemluv – konej. Slova a pohyb. 7. – 8. hodina Aktivity směřující k respektování společenských a skupinových pravidel. Jablko, Chaos x harmonie, Najdi si svého rádce, Vnitřní úsměvy, Musím x chci, Kdybys byl…, Tvořivá vizualizace, Procházka důvěry Cílem vzdělávacího programu je nabídnout pedagogům pestrou paletu her, námětů, praktických ukázek do výuky, probudit a oživit dávno zapomenuté. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka