CCV Pardubice


Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ

 Kód akce: 0236431 
 Název akce: Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ  
 Termín konání: 12. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce. Efektivní spolupráce, komunikace pedagoga a asistenta pedagoga s rodinami postižených dětí. 1. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga 2. Podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v MŠ 3. Požadovaná odborná kvalifikace asistenta pedagoga 4. Náplň práce asistenta pedagoga – vzájemná spolupráce učitele a asistenta pedagoga – vytyčení kompetencí 5. Metodická podpora a vedení asistenta pedagoga 6. Úloha školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga 7. Specifikace funkce osobního asistenta a pedagogického asistenta 8. Jak sestavit individuálně vzdělávací plán pro integrované dítě s asistentem pedagoga - struktura, forma, obsah. 9. Výchovných přístupy – postoje rodin k postiženému dítěti. 10. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem svého dítěte rodinou.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ 
 Lektor: Mgr. Lenka Bínová, odborný a speciální pedagog PPP Brno
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce. Efektivní spolupráce, komunikace pedagoga a asistenta pedagoga s rodinami postižených dětí. 1. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga 2. Podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v MŠ 3. Požadovaná odborná kvalifikace asistenta pedagoga 4. Náplň práce asistenta pedagoga – vzájemná spolupráce učitele a asistenta pedagoga – vytyčení kompetencí 5. Metodická podpora a vedení asistenta pedagoga 6. Úloha školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga 7. Specifikace funkce osobního asistenta a pedagogického asistenta 8. Jak sestavit individuálně vzdělávací plán pro integrované dítě s asistentem pedagoga - struktura, forma, obsah. 9. Výchovných přístupy – postoje rodin k postiženému dítěti. 10. Probrána bude i otázka jednotlivých fází vyrovnávání se s handicapem svého dítěte rodinou. Seminář si klade za cíl zaměřit se především na oblast kompetencí a pracovní náplně asistenta pedagoga a na jeho metodické vedení (kdo má metodické vedení poskytovat, jak má být metodické vedení zajišťováno a co má být jeho obsahem). Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění asistentů pedagoga - základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Veškeré získané poznatky by měly pedagogům pomoci najít cestu k efektivní spolupráci s rodinami postižených dětí, budou lépe reagovat na specifičnosti komunikace s těmito rodiči. Součástí semináře bude i prostor pro diskusi, který bude navazovat na přednáškovou část. Pedagogové mohou využít možnosti dotazovat se odborníka, ale i ostatních účastníků, na jejich zkušenosti se spoluprací s rodinami postižených dětí. Cílem semináře je poskytnout účastníkům i základní poznatky o vhodných formách komunikace s rodiči handicapovaných dětí.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka