CCV Pardubice


Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku

 Kód akce: 0234131 
 Název akce: Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku 
 Termín konání: 22. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Kurz pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený: na otázky týkající se rozvoje a stimulaci smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání). V celém kurzu prakticky zaměřeném budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Dále bude obsahem semináře seznámit účastníky s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit. Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy, budou jim prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek. 1. Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení 2. Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání 3. Vnímání prostoru a prostorové představy 3.1. Nácvik orientace v prostoru 3.2. Nácvik pravolevé orientace 3.3. Vnímání času 4. Zrakové vnímání 4.1. Nácvik zrakového rozlišování 3.4.1. Rozlišení barev, velikosti, tvaru 3.4.2. Rozlišení figury a pozadí 3.4.3. Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace 3.5. Zraková analýza a syntéza 3.6. Rozvoj zrakové paměti pohyby očí po řádku 4. Sluchové vnímání 4.1. Nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků 4.2. Nácvik sluchové orientace v prostoru 4.3. Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace 4.4. Vnímání a reprodukce rytmu 4.5. Sluchová analýza a syntéza 4.6. Rozvoj sluchové paměti  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, přípravné ročníky, 1. třídy ZŠ 
 Lektor: Mgr. Lenka Bínová, odborný a speciální pedagog PPP Brno
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Kurz pro pedagogické pracovníky, který je zaměřený: na otázky týkající se rozvoje a stimulaci smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání). V celém kurzu prakticky zaměřeném budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Dále bude obsahem semináře seznámit účastníky s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit. Účastníci se prakticky seznámí s jednotlivými metodickými postupy, budou jim prakticky ukázány hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek. 1. Vztah smyslového vnímání a specifických poruch učení 2. Obecné zásady při rozvoji smyslového vnímání 3. Vnímání prostoru a prostorové představy 3.1. Nácvik orientace v prostoru 3.2. Nácvik pravolevé orientace 3.3. Vnímání času 4. Zrakové vnímání 4.1. Nácvik zrakového rozlišování 3.4.1. Rozlišení barev, velikosti, tvaru 3.4.2. Rozlišení figury a pozadí 3.4.3. Rozlišení podobných a stranově odlišných tvarů – zraková diferenciace 3.5. Zraková analýza a syntéza 3.6. Rozvoj zrakové paměti pohyby očí po řádku 4. Sluchové vnímání 4.1. Nácvik naslouchání a vnímání různých zvuků 4.2. Nácvik sluchové orientace v prostoru 4.3. Nácvik sluchového rozlišování – sluchová diferenciace 4.4. Vnímání a reprodukce rytmu 4.5. Sluchová analýza a syntéza 4.6. Rozvoj sluchové paměti Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva - zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje smyslového vnímání.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP JAK. Změna termínu lektorkou z 31. května. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka