CCV Pardubice


Začínám učit v MŠ

 Kód akce: 0224131 
 Název akce: Začínám učit v MŠ 
 Termín konání:  2. 2022 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář určený začínajícím pedagogům v MŠ Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Osobnost pedagoga v MŠ - profesní dovednosti učitelky mateřské školy b) Třída plná dětí – zvládnu vše v praxi? Průběh dne v MŠ „krok za krokem“ - předání praktických zkušeností, námětů a rad k práci v MŠ - režimové momenty od příchodu dítěte do MŠ po předávání dítěte zákonným zástupcům v praxi – význam režimu dne, důležitost rituálů, názorné praktické ukázky s účastnicemi semináře, co je pro dítě důležité, čeho se vyvarovat s okamžitou zpětnou vazbou posluchačů, reakce na dotazy, problémy z praxe (přebírání dítěte učitelkou, hry a činnosti dle zájmu dětí, stolování, hygienické návyky, sebeobsluha, vytváření pravidel chování dané třídy, pobyt venku, odpočinek, předávání dětí kolegyni nebo zákonným zástupcům) - zajištění maximální bezpečnosti dětí po celý den v MŠ –průběžné vyhodnocování rizik v praxi jak v interiéru MŠ, tak venku - dokumentace třídy, školy - přímá a nepřímá práce učitelky MŠ (důležitost promyšlenosti a plánování výchovně - vzdělávací práce s dětmi i akcí s rodiči a veřejností, příprava pomůcek, spontánní a řízené činnosti, hlavní metody práce s dětmi předškolního věku, hodnocení práce, práce pro školu, sebevzdělávání,..) c) Komunikace uvnitř a vně mateřské školy – komunikace s dětmi, se zaměstnanci, s rodiči, s veřejností, se zřizovatelem, s kontrolními orgány - komunikace s dětmi, význam kladení otázek dětem, komunitní a diskusní kruh - komunikace verbální a nonverbální - komunikace ústní a písemná d) Jak si udržet nadšení pro práci? Duševní hygiena učitelky v mateřské škole Motivace pro práci, radost z práce, jak předejít syndromu vyhoření Význam dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků e) Dotazy posluchačů, pomoc při řešení konkrétních situací, diskuse Reakce a návrhy řešení problémů posluchačů semináře z praxe, zodpovězení dotazů f) Nabídka doporučené literatury, materiálů k práci 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Iva Tomášková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je určený začínajícím pedagogům v MŠ. Seminář bude rozdělen do těchto částí: a) Osobnost pedagoga v MŠ - profesní dovednosti učitelky mateřské školy b) Třída plná dětí - zvládnu vše v praxi? Průběh dne v MŠ "krok za krokem" - předání praktických zkušeností, námětů a rad k práci v MŠ - režimové momenty od příchodu dítěte do MŠ po předávání dítěte zákonným zástupcům v praxi - význam režimu dne, důležitost rituálů, názorné praktické ukázky s účastnicemi semináře, co je pro dítě důležité, čeho se vyvarovat s okamžitou zpětnou vazbou posluchačů, reakce na dotazy, problémy z praxe (přebírání dítěte učitelkou, hry a činnosti dle zájmu dětí, stolování, hygienické návyky, sebeobsluha, vytváření pravidel chování dané třídy, pobyt venku, odpočinek, předávání dětí kolegyni nebo zákonným zástupcům) - zajištění maximální bezpečnosti dětí po celý den v MŠ - průběžné vyhodnocování rizik v praxi jak v interiéru MŠ, tak venku - dokumentace třídy, školy - přímá a nepřímá práce učitelky MŠ (důležitost promyšlenosti a plánování výchovně-vzdělávací práce s dětmi i akcí s rodiči a veřejností, příprava pomůcek, spontánní a řízené činnosti, hlavní metody práce s dětmi předškolního věku, hodnocení práce, práce pro školu, sebevzdělávání,..) c) Komunikace uvnitř a vně mateřské školy - komunikace s dětmi, se zaměstnanci, s rodiči, s veřejností, se zřizovatelem, s kontrolními orgány - komunikace s dětmi, význam kladení otázek dětem, komunitní a diskusní kruh - komunikace verbální a nonverbální - komunikace ústní a písemná d) Jak si udržet nadšení pro práci? Duševní hygiena učitelky v mateřské škole Motivace pro práci, radost z práce, jak předejít syndromu vyhoření Význam dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků e) Dotazy posluchačů, pomoc při řešení konkrétních situací, diskuse Reakce a návrhy řešení problémů posluchačů semináře z praxe, zodpovězení dotazů f) Nabídka doporučené literatury, materiálů k práci 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka