CCV Pardubice


Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí

 Kód akce: 0222431 
 Název akce: Využití kamarádských a přátelských vztahů v životě dětí 
 Termín konání:  3. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Cesta pro rodinu, z. ú. Nádražní 22, 564 01 Žamberk 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Mezi dětmi ve věku od čtyř do šesti let, se již objevují první známky vytváření intenzivních pozitivních sociálních vztahů jako je kamarádství /přátelství/ a také se dle vývojových etap dítěte u nich utužuje chování, které tvoří základ budoucího prosociálního chování s přesahem do školního věku. Role poradce: Zůstat v pozadí. Nekritizovat /pochopit, být trpělivý /.. Vytvářet příležitosti /neizolovat dítě/ - vnímat výběr kamaráda; co je, co není kamarádský vztah - učit dítě správně reagovat na „ problémové dítě“ /s nápomocí rodičů, učitelů/předškolní věk. Přemýšlet o základních sociálních dovednostech - co mohu od svého dítěte v daném období očekávat – specifika přátelství spojená s věkem: 3 - 6 r. - parťák na hraní; kamarád mě nemá rád; absence kamaráda/nemoc; senzitivní, introvertní, neprůbojné dítě 5 - 9 r. - konzistentnější podoba /co z toho budu mít, spravedlivě a podle pravidel; 8 - 15 r. - starat se a podělit; proč mě kamarád nemá rád; hypersenzitivní děti, introvertní děti; dosavadní úspěchy – neúspěchy v navazování kontaktů; dynamika dětského kolektivu Výběr kamaráda - sympatie...; co je, co není kamarádský vztah - učit dítě správnému reagování s nápomocí rodičů, učitelů /předškolní věk/. 3 hod. Typické znaky kamarádských projevů mezi předškolními dětmi. Raný věk – 4. typy sociálních aktivit: pomáhající, centrické, kooperační, podporující Vliv přátelství na následně orientované činnosti /3-6.r./ Význam a vznik pravidel /6-12 r./ Prosociální činnosti – ml. školní věk 1 ½ hod. Posilování kamarádských vztahů /MŠ s přesahem do školního věku/: Společné zájmy - hry Posílená pozice v kolektivu. Osvojení správného mezilidského chování - dobrý příklad, hra, pochvala, podmiňování., trest.. Aplikace v praxi /častost/. 1 hod. Negativní projevy konfliktů na vznik kamarádství. /nejen u předškolních dětí/. Dítě hrubián, konfliktní, agresivní; krádež 1 ½ hod. Kazuistika zúčastněných. 1 hod.  
 Doporučeno pro: ředitele a učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatele, pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Mezi dětmi ve věku od čtyř do šesti let, se již objevují první známky vytváření intenzivních pozitivních sociálních vztahů jako je kamarádství /přátelství/ a také se dle vývojových etap dítěte u nich utužuje chování, které tvoří základ budoucího prosociálního chování s přesahem do školního věku. Role poradce: Zůstat v pozadí. Nekritizovat /pochopit, být trpělivý /.. Vytvářet příležitosti /neizolovat dítě/ - vnímat výběr kamaráda; co je, co není kamarádský vztah - učit dítě správně reagovat na „ problémové dítě“ /s nápomocí rodičů, učitelů/předškolní věk. Přemýšlet o základních sociálních dovednostech - co mohu od svého dítěte v daném období očekávat – specifika přátelství spojená s věkem: 3 - 6 r. - parťák na hraní; kamarád mě nemá rád; absence kamaráda/nemoc; senzitivní, introvertní, neprůbojné dítě 5 - 9 r. - konzistentnější podoba /co z toho budu mít, spravedlivě a podle pravidel; 8 - 15 r. - starat se a podělit; proč mě kamarád nemá rád; hypersenzitivní děti, introvertní děti; dosavadní úspěchy – neúspěchy v navazování kontaktů; dynamika dětského kolektivu Výběr kamaráda - sympatie...; co je, co není kamarádský vztah - učit dítě správnému reagování s nápomocí rodičů, učitelů /předškolní věk/. 3 hod. Typické znaky kamarádských projevů mezi předškolními dětmi. Raný věk – 4. typy sociálních aktivit: pomáhající, centrické, kooperační, podporující Vliv přátelství na následně orientované činnosti /3-6.r./ Význam a vznik pravidel /6-12 r./ Prosociální činnosti – ml. školní věk 1 ½ hod. Posilování kamarádských vztahů /MŠ s přesahem do školního věku/: Společné zájmy - hry Posílená pozice v kolektivu. Osvojení správného mezilidského chování - dobrý příklad, hra, pochvala, podmiňování., trest.. Aplikace v praxi /častost/. 1 hod. Negativní projevy konfliktů na vznik kamarádství. /nejen u předškolních dětí/. Dítě hrubián, konfliktní, agresivní; krádež 1 ½ hod. Kazuistika zúčastněných. 1 hod. Uvědomit si a podpořit vliv významu kamarádských /přátelských/ vztahů na formování osobnosti dítěte/žáka. Osvojování vlivu koučingu dětských přátelství - strategie, povzbuzování...  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka