CCV Pardubice


Aplikace prvků environmentální výchovy do vzdělávání v MŠ

 Kód akce: 0217431 
 Název akce: Aplikace prvků environmentální výchovy do vzdělávání v MŠ 
 Termín konání: 23. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Představení výtvarných, multikulturních, kognitivních, dramatických, experimentálních a pohybových činností s environmentální tématikou. Důležitost rozvoje elementárního povědomí o přírodě, její ochraně a udržitelném rozvoji s ohledem na budoucí generace. Využití odpadových materiálů (vedení dětí k recyklaci), práce s přírodními materiály, osvojování si poznatků spojených s přírodními jevy a zákonitostmi, rozvoj kognitivních funkcí. Příprava pomůcek se zapojením dětí, důraz na bezpečnost při práci (ostré předměty, práce s lepidlem), ohleduplnost k druhým, možnosti spolupráce, respektování individuality dítěte, přiměřenost činností. Konkrétní činnosti s environmentálním zaměřením - výroba sádrové masky, experiment s papírovou utěrkou, pohybová hra Ptačí zobání apod. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Michael Novotný, učitel MŠ Bílina
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Představení výtvarných, multikulturních, kognitivních, dramatických, experimentálních a pohybových činností s environmentální tématikou. Důležitost rozvoje elementárního povědomí o přírodě, její ochraně a udržitelném rozvoji s ohledem na budoucí generace. Využití odpadových materiálů (vedení dětí k recyklaci), práce s přírodními materiály, osvojování si poznatků spojených s přírodními jevy a zákonitostmi, rozvoj kognitivních funkcí. Příprava pomůcek se zapojením dětí, důraz na bezpečnost při práci (ostré předměty, práce s lepidlem), ohleduplnost k druhým, možnosti spolupráce, respektování individuality dítěte, přiměřenost činností. Konkrétní činnosti s environmentálním zaměřením - výroba sádrové masky, experiment s papírovou utěrkou, pohybová hra Ptačí zobání apod. Účastníci získají soubor činností, které mohou využít při výchovně vzdělávací práci pro oblast environmentální a polytechnické výchovy. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka