CCV Pardubice


Polytechnická výchova v mateřské škole

 Kód akce: 0214432 
 Název akce: Polytechnická výchova v mateřské škole 
 Termín konání:  5. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří na téma pracovních činností (cíle a úkoly) motivovaných tradičními řemesly, a to v takovém výběru a provedení, které respektuje specifika předškolního vzdělávání, vyplývající z vývojových specifik a dalších potřeb této věkové skupiny V úvodní části bude PLV zasazena do širších souvislostí technické gramotnosti a do koncepce předškolní výchovy a vzdělávání. V další části se účastníci při praktických pracovních činnostech seznámí s tradičními i netradičními materiály, jejich vlastnostmi a různými technikami zpracování. Zaměří se také na pracovní podmínky, venkovní i vnitřní centra činností a bezpečnost dětí při práci s různými nástroji, nářadím a pomůckami. Z vlastního prožitku pracovních činností pak vyplyne i přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte. Lektor vychází z postupů a zkušeností ověřených ve vlastní pedagogické praxi v mateřské škole. Obsah – témata: - obecné pojetí polytechnické výchovy jako technické gramotnosti - zasazení PLV do celkové koncepce výchovy a výuky v MŠ v rámci RVP PV - specifika PLV v předškolním vzdělávání, vyplývající z vývojových specifik a dalších potřeb této věkové skupiny - metody a formy polytechnické výchovy v MŠ - zásady bezpečnosti, hygieny - základy organizace a plánování práce - konkrétní oblasti, ve kterých rozvíjíme zručnost dětí - polytechnická výchova směrem ke konkrétním řemeslům - praktické činnosti - vyzkoušení některých pracovních činností, postupů práce a didaktických pomůcek Přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte - radost z práce, prohloubení samostatnosti, pracovní odvahy, rozvoj fantazie, technické představivosti, zodpovědnosti za dokončení práce, sebekázně, smyslu pro spolupráci a vzájemnou pomoc a další.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Stanislav Zelený, ředitel MŠ
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří na téma pracovních činností (cíle a úkoly) motivovaných tradičními řemesly, a to v takovém výběru a provedení, které respektuje specifika předškolního vzdělávání, vyplývající z vývojových specifik a dalších potřeb této věkové skupiny V úvodní části bude PLV zasazena do širších souvislostí technické gramotnosti a do koncepce předškolní výchovy a vzdělávání. V další části se účastníci při praktických pracovních činnostech seznámí s tradičními i netradičními materiály, jejich vlastnostmi a různými technikami zpracování. Zaměří se také na pracovní podmínky, venkovní i vnitřní centra činností a bezpečnost dětí při práci s různými nástroji, nářadím a pomůckami. Z vlastního prožitku pracovních činností pak vyplyne i přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte. Lektor vychází z postupů a zkušeností ověřených ve vlastní pedagogické praxi v mateřské škole. Obsah - témata: - obecné pojetí polytechnické výchovy jako technické gramotnosti - zasazení PLV do celkové koncepce výchovy a výuky v MŠ v rámci RVP PV - specifika PLV v předškolním vzdělávání, vyplývající z vývojových specifik a dalších potřeb této věkové skupiny - metody a formy polytechnické výchovy v MŠ - zásady bezpečnosti, hygieny - základy organizace a plánování práce - konkrétní oblasti, ve kterých rozvíjíme zručnost dětí - polytechnická výchova směrem ke konkrétním řemeslům - praktické činnosti - vyzkoušení některých pracovních činností, postupů práce a didaktických pomůcek Přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte - radost z práce, prohloubení samostatnosti, pracovní odvahy, rozvoj fantazie, technické představivosti, zodpovědnosti za dokončení práce, sebekázně, smyslu pro spolupráci a vzájemnou pomoc a další. Cílem vzdělávacího programu je podpořit předškolní pedagogy v zařazování pracovních činností do vzdělávací nabídky a efektivně a přiměřeně eliminovat obavy o zdraví a bezpečnost dětí. Dílčí cíle: - upozornit na specifika PLV v předškolním vzdělávání, vyplývající z vývojových specifik a dalších potřeb této věkové skupiny - nastavení zásad bezpečnosti, hygieny, organizace a plánování práce prostřednictvím praktických činností účastníků v průběhu semináře ověřit přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Akce zrušenaPDF pozvánka