CCV Pardubice


Dobře fungující tandem - pedagog MŠ a asistent pedagoga

 Kód akce: 0207131 
 Název akce: Dobře fungující tandem - pedagog MŠ a asistent pedagoga 
 Termín konání: 28. 2022 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář je určen pedagogům i asistentům pedagoga a je nastaven jako pomoc a podpora vzájemné spolupráce. Cílem semináře je podpořit asistenty pedagoga a učitele mateřských škol v umění týmové práce. Pomoci pojmenovat a ukotvit pozici asistenta pedagoga v procesu mateřské školy a v rámci pedagogického týmu MŠ. Podpořit pedagoga v nastavování spolupráce s asistentem a jeho rolí ve třídě. Lektorka semináře je pedagog, který dlouhodobě pracoval s asistenty, má tedy vlastní zkušenosti, o které se ráda podělí.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ a asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Iva Freslová, učitelka v MŠ Praha
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je určen pedagogům i asistentům pedagoga a je nastaven jako pomoc a podpora vzájemné spolupráce. Cílem semináře je podpořit asistenty pedagoga a učitele mateřských škol v umění týmové práce. Pomoci pojmenovat a ukotvit pozici asistenta pedagoga v procesu mateřské školy a v rámci pedagogického týmu MŠ. Podpořit pedagoga v nastavování spolupráce s asistentem a jeho rolí ve třídě. Lektorka semináře je pedagog, který dlouhodobě pracoval s asistenty, má tedy vlastní zkušenosti, o které se ráda podělí. Dílčím cílem vzdělávací akce je pomoci v eliminaci chyb, které mohou nastat ve spolupráci obou pracovníků.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. Změna termínu lektorkou z 9. 11. 2022. 
Návrat na předchozí stránku Akce již proběhlaPDF pozvánka