CCV Pardubice


Vedení třídnické hodiny

 Kód akce: 0114131 
 Název akce: Vedení třídnické hodiny 
 Termín konání: 13. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Kurz nabízí pedagogům možná témata třídnických hodin. Dále ukázku a trénink metod, technik, které jsou vhodné pro práci žáků, ujasnění efektivních a neefektivních způsobů jak komunikovat s okolím, vyjasnění rolí pedagoga při vedení třídnické hodiny. 1. Úvod, představení lektora, zjištění očekávání účastníků. 2. Třídnická hodina a její smysl – metoda 4 rohy, Semafor, Vím, chci vědět, dozvěděl jsem se. 3. Role pedagoga při třídnické hodině – kouč, moderátor, mediátor 4. Bezpečí pro žáky 5. Efektivní a neefektivní způsoby komunikace, asertivní práva 6. Možná témata třídnických hodin – metoda Mentální mapy, Lístečková metoda 7. Shrnutí, závěr  
 Doporučeno pro: učitele 2. stupně ZŠ, GY, SŠ 
 Lektor: Mgr. Marie Komárová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: Kurz nabízí pedagogům možná témata třídnických hodin. Dále ukázku a trénink metod, technik, které jsou vhodné pro práci žáků, ujasnění efektivních a neefektivních způsobů jak komunikovat s okolím, vyjasnění rolí pedagoga při vedení třídnické hodiny. 1. Úvod, představení lektora, zjištění očekávání účastníků. 2. Třídnická hodina a její smysl – metoda 4 rohy, Semafor, Vím, chci vědět, dozvěděl jsem se. 3. Role pedagoga při třídnické hodině – kouč, moderátor, mediátor 4. Bezpečí pro žáky 5. Efektivní a neefektivní způsoby komunikace, asertivní práva 6. Možná témata třídnických hodin – metoda Mentální mapy, Lístečková metoda 7. Shrnutí, závěr Cílem vzdělávacího programu je poskytnout návod, jak vést smysluplně třídnické hodiny a natrénovat s pedagogy různé techniky, které jim k tomu pomohou.  
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.  
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka