CCV Pardubice


Génius ve třídě? Proboha, nestrašte!

 Kód akce: 0110331 
 Název akce: Génius ve třídě? Proboha, nestrašte! 
 Termín konání: 21. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1) Vymezení pojmů nadaný a mimořádně nadaný žák 2) Školský zákon a zařazení nadaných a mimořádně nadaných ve vyučovacím procesu 3) Identifikace nadaných 4) Metoda NTC Learning pro rozvoj intelektu všech žáků 5) Spolupráce s PPP, individuální plány, dotace apod. 6) Nadaný a mimořádně nadaný žák na ZŠ – možnosti zařazení do výuky (jednotlivec v běžné třídě, zařazení do skupin dle různých hledisek, speciální třída pro nadané atd.) 7) Žák s dvojí výjimečností 8) Možná úskalí výuky nadaných 9) Spolupráce s rodinou a pomoc rodině nadaného 10) Odlišnosti v práci s nadanými ve velkých městech (krajské, okresní) a menších obcích 11) Metody práce s nadanými žáky v závislosti na vyučovacím předmětu 12) Učebnice vhodné pro výuku nadaných žáků 13) Workshop: praktická část – cvičení vhodná pro nadané žáky (v závislosti na vyučovacím předmětu), objevitelský přístup ve výuce 14) Seznam doporučené literatury zabývající se problematikou nadaných 15) Webové stránky pro nadané, jejich rodiče a pedagogy 
 Doporučeno pro: ředitele a učitele 1. stupně ZŠ, výchovné poradce a asistenty pedagoga ve třídách s nadanými dětmi 
 Lektor: Mgr. Zdeňka Drápelová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1900 Kč 
 Tematická náplň: 1) Vymezení pojmů nadaný a mimořádně nadaný žák 2) Školský zákon a zařazení nadaných a mimořádně nadaných ve vyučovacím procesu 3) Identifikace nadaných 4) Metoda NTC Learning pro rozvoj intelektu všech žáků 5) Spolupráce s PPP, individuální plány, dotace apod. 6) Nadaný a mimořádně nadaný žák na ZŠ – možnosti zařazení do výuky (jednotlivec v běžné třídě, zařazení do skupin dle různých hledisek, speciální třída pro nadané atd.) 7) Žák s dvojí výjimečností 8) Možná úskalí výuky nadaných 9) Spolupráce s rodinou a pomoc rodině nadaného 10) Odlišnosti v práci s nadanými ve velkých městech (krajské, okresní) a menších obcích 11) Metody práce s nadanými žáky v závislosti na vyučovacím předmětu 12) Učebnice vhodné pro výuku nadaných žáků 13) Workshop: praktická část – cvičení vhodná pro nadané žáky (v závislosti na vyučovacím předmětu), objevitelský přístup ve výuce 14) Seznam doporučené literatury zabývající se problematikou nadaných 15) Webové stránky pro nadané, jejich rodiče a pedagogy Seznámit širokou pedagogickou veřejnost s problematikou identifikace a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí, která v minulosti byla téměř tabu. Nastínit možné způsoby identifikace nadaných a jejich zařazení do vzdělávacího procesu. Navrhnout možné postupy a metody práce s nadanými. Připomenout úskalí spojená se zapojením těchto dětí do školního kolektivu a jejich někdy problematické vztahy s okolím i s pedagogy. 
 Poznámka: Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. Původní termín 8.11.2022 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka