CCV Pardubice


Problematika školského práva pro zástupce ředitele škol (MŠ)

 Kód akce: 0109432 
 Název akce: Problematika školského práva pro zástupce ředitele škol (MŠ) 
 Termín konání: 15. 2023 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. Základní právní předpisy školy - Základní přehled právních předpisů; 2. Přijímání dětí do mateřské školy - Přijímání dětí do mateřské školy; Kritéria pro přijetí do mateřské školy; Povinné předškolní vzdělávání; Individuální vzdělávání dítěte; Kratší doba vzdělávání dítěte v mateřské škole; Děti – cizinci v mateřských školách; Ukončení předškolního vzdělávání; Spádové školní obvody; 3. Organizace předškolního vzdělávání - Organizace mateřské školy; Počty dětí v mateřské škole; Vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole; Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy; Organizace školního roku; 4. Dokumentace školy - Dokumentace školy podle § 28 školského zákona; Vnitřní předpisy školy; Spisová služba; 5. Práce s informacemi - Svobodný přístup k informacím; Ochrana osobních údajů (GDPR); 6. Zákonný zástupce žáka - Zastupování dítěte; Rodičovská odpovědnost; Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí; 7. Odpovědnost za škodu - Právní úprava odpovědnosti za škodu; Odpovědnost školy za škodu dětem; 8. Bezpečnost a ochrana zdraví - Bezpečnost a ochrana zdraví žáků v právních normách; Prevence rizik; Dohled nad dětmi; Zdravotní předpoklady; První pomoc a ošetření; Lékař a škola; Školní úraz; 9. Pracovněprávní problematika  
 Doporučeno pro: zástupce ředitelů MŠ 
 Lektor: PaedDr. Milan Štoček,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Základní právní předpisy školy - Základní přehled právních předpisů; 2. Přijímání dětí do mateřské školy - Přijímání dětí do mateřské školy; Kritéria pro přijetí do mateřské školy; Povinné předškolní vzdělávání; Individuální vzdělávání dítěte; Kratší doba vzdělávání dítěte v mateřské škole; Děti – cizinci v mateřských školách; Ukončení předškolního vzdělávání; Spádové školní obvody; 3. Organizace předškolního vzdělávání - Organizace mateřské školy; Počty dětí v mateřské škole; Vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole; Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy; Organizace školního roku; 4. Dokumentace školy - Dokumentace školy podle § 28 školského zákona; Vnitřní předpisy školy; Spisová služba; 5. Práce s informacemi - Svobodný přístup k informacím; Ochrana osobních údajů (GDPR); 6. Zákonný zástupce žáka - Zastupování dítěte; Rodičovská odpovědnost; Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí; 7. Odpovědnost za škodu - Právní úprava odpovědnosti za škodu; Odpovědnost školy za škodu dětem; 8. Bezpečnost a ochrana zdraví - Bezpečnost a ochrana zdraví žáků v právních normách; Prevence rizik; Dohled nad dětmi; Zdravotní předpoklady; První pomoc a ošetření; Lékař a škola; Školní úraz; 9. Pracovněprávní problematika Seznámení zástupců mateřských škol problematikou školského práva, zvýšení kompetencí pro oblast řízení školy. 
 Poznámka: Volné pokračování semináře z minulého pololetí, účast na něm však není podmínkou. Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK. 
Návrat na předchozí stránku Přihlásit PDF pozvánka